Kommunstyrelsen 2014-03-25

Majsan20030920 012 Dagens första ärende var årsredovisningen för 2013. Massor av revisorer besökte kommunstyrelsen. De rapporterade att bara 70 % av målen uppnåtts samt att anställda kvinnors sjukfrånvaro ökar oroväckande. Ja – så går det när man mest vill spara på välfärden.

Dagens första ärende var årsredovisningen för 2013. Massor av revisorer besökte kommunstyrelsen. De rapporterade att bara 70 % av målen uppnåtts samt att anställda kvinnors sjukfrånvaro ökar oroväckande. Ja – så går det när man mest vill spara på välfärden.

Ärendet om Barn-och ungdomsnämndens extra-anslags till skol- och förskolelokaler – som ju handlar om vilka skolor som ska läggas ner – utgick. Och det handlar väl om att alliansen vill skjuta upp beslut till efter valet – suck! Vi är ju tydliga med att vi vill behålla både Frennarps byskola och Holms.

Sedan antogs detaljplan för Enslövs Djäknebol 1:1 mfl, som handlar om bostadsbyggande i Åled, ca 55-80 bostäder. De behövs! Ingen sa dock något om att byggnationen ska ske på god åkermark. Själv tänker jag att vi nu tvingas göra det utmed de s k stråken med bl a befintlig kollektivtrafik där vi vill bygga fler  bostäder. Man borde vara mer tydlig med detta, det går ju inte att både säga att vi inte ska bygga på god åkermark och sedan ändå göra det.

Kopiera länk