Kommunstyrelsen 2014-04-08

IMG_9858[1]Vid denna kommunstyrelse var jag inte tjänstgörande. Först utsågs Haldahuset till årets bästa arbetsplats i kommunen. Sedan antogs ett förslag till remisssvar på årets Kollektivtrafikplan för Hallandstrafiken som ju Regionen ansvarar för. Det var enligt mitt sätt att se ett uselt yttrande. Man bryr sig inte om att stadstrafiken i Halmstad minskat med 4 % förra året. Man ifrågasätter inte regionens förklaringar om att ändrat betalningssätt, fyra dagars busstrejk och Brogatans avstängning är skälen till minskningen. Man bryr sig inte om att lyfta det faktum att taxorna höjts och att det faktiskt varit debatt om detta och zonindelningen  i Halmstad. S godtog tyvärr också detta yttrande, trots att de har en annan politik.

Vid denna kommunstyrelse var jag inte tjänstgörande. Först utsågs Haldahuset till årets bästa arbetsplats i kommunen. Sedan antogs ett förslag till remisssvar på årets Kollektivtrafikplan för Hallandstrafiken som ju Regionen ansvarar för. Det var enligt mitt sätt att se ett uselt yttrande. Man bryr sig inte om att stadstrafiken i Halmstad minskat med 4 % förra året. Man ifrågasätter inte regionens förklaringar om att ändrat betalningssätt, fyra dagars busstrejk och Brogatans avstängning är skälen till minskningen. Man bryr sig inte om att lyfta det faktum att taxorna höjts och att det faktiskt varit debatt om detta och zonindelningen  i Halmstad. S godtog tyvärr också detta yttrande, trots att de har en annan politik.

Detaljplan antogs för Trafikplats Halmstads Östra, d v s där avfarterna till E 6:an utmed Växjövägen ställer till det i trafiken, där ska nu byggas rondeller.

Sedan antogs ett märkligt beslut angående BUN:s och Buf:s yrkande om investerings- och driftmedel för nya förskolor och skolor. Yttrandet gick i princip ut på att man får göra som man vill men det får inte kosta pengar. Hur kan man då lova att behålla Frennarps byskola? Det innebär ju besparingar. Bristen på förskolor och behovet av tillfälliga lösningar måste ju få kosta pengar, menar jag.

Vi fick en bra information om det s k SMS-projektet som handlar om hur man kan involvera fler i stadsplaneprocessen med målet en socialt hållbar kommun. Det är ett bra projekt. Jag bedömer dock, att det liksom så mycket annat som är bra inte kommer att följas upp eller få kosta några pengar. Det finns i alla fall nu ett antal olika sätt att göra sociala konsekvensbeskrivningar vid detaljplanläggning som går att använda – vid en annan politisk majoritet.  Rösta på Vänsterpartiet i september!

På eftermiddagen fortsatte kommunstyrelsens kulturtema med intressanta föredragningar om kulturella näringar (inte entreprenörer, det begreppet används sällan av de många mindre kulturföretagen). Vi fick också höra Hedvig Jalhed som är egenföretagare i operabranschen berätta om sitt arbete med projekt som öppnar för opera för nya grupper (barn och unga) där man skapar ny opera. Spännande!

Mariann Norell

Kopiera länk