Kommunstyrelsen 2014-04-29

FullmäktigebildHär gavs diverse informationer, bl a om Resecentrum. Ett intressant faktum var att biltrafiken inte ökat så massivt som alla prognoser pekat på. Det verkar för övrigt som om man snart kommer att starta bygget och förändringen, som innebär att vägar och gator runt själva centrat görs om och att fler dirigeras att köra bil på Wrangelsleden.

Här gavs diverse informationer, bl a om Resecentrum. Ett intressant faktum var att biltrafiken inte ökat så massivt som alla prognoser pekat på. Det verkar för övrigt som om man snart kommer att starta bygget och förändringen, som innebär att vägar och gator runt själva centrat görs om och att fler dirigeras att köra bil på Wrangelsleden.

Vi fick också för beslut ett underlag om ett ”kontaktcenter” centralt i rådhuset. Förutom att ta emot samtal och ev besök (fast det verkar man inte räkna med det blir så många) ämnar man bygga om hela nedervåningen i rådhuset för en summa om minst 15 miljoner. Är starkt skeptisk. Känns som om det blir ytterligare en byråkratisk nivå som liknar en storväxel för telefoni och internet. Yrkade i likhet med S återrermiss men alliansen och miljöpartiet röstade igenom detta förslag, tyvärr.

En motion av S V och MP (från förra valrörelsen) om att göra Aleskogen till naturreservat bifölls av Kommunstyrelsen. S ville här utreda mer om VA-ledningen till Söndrum. MP menade att detta kan man ta hänsyn till vid ansökan. Jag röstade därför med Alliansen och Miljöpartiet – en lite annorlunda majoritet!

En personalredovisningen visade återigen på en trend med fler sjuktal, färre tillsvidareanställda, fler visstids- och timanställda. Rapporten godkändes men vi kan konstatera, att personalens försämrade villkor blir om möjligt sämre!

Mariann Norell

Kopiera länk