Alla inlägg: maj 2014

Kommunstyrelsen 2014-05-27

Vid denna kommunstyrelse var jag inte tjänstgörande men den startade med diverse delårsrapporter. Det visade sig som vanligt, att budget går bättre än vad som budgeterats (för år 2014 dristade sig alliansen till att budgetera minus för att slippa höja skatten).Vid denna kommunstyrelse var jag inte tjänstgörande men den startade...
image

Kommunfullmäktige 2014-05-20

Vid dagens sammanträde behandlades till att börja med de kommunala bolagens redovisningar. De godkändes men dessförinnan ställde jag frågor om HFAB:s byggande av bostäder. Varför färdigställdes enbart 48 lägenheter 2013? Varför byggs inte mer när vi har så stor bostadsbrist i Halmstad? I VD:s redovisning framgick bl a att...
image

EU-debatt mellan Hans Linde och Michael Svensson 23/5

Fredagen den 23 maj möts riksdagsledamöterna Hans Linde från Vänsterpartiet och Michael Svensson från Moderaterna i en debatt rörande EU-politik. Kom och lyssna på debatten och efteråt kommer det finnas gott om tid till frågor! Debatten startar 15.00 och äger rum på övre plan på stadsbiblioteket.  Varmt välkomna!
image

Kommunstyrelsen 2014-05-13

Första ärendet vid detta kommunstyrelsesammanträde var kommunens nya Översiktsplan.  Många yrkanden hit och dit att hålla reda på. Jag var inte tjänstgörande ledamot så våra goda förslag i vänsterpartiet kom inte till protokollet, dock får vi dem utskickade till alla fullmäktigeledamöter före planen skall tas där. Bland våra synpunkter; Nej...
image