Kommunstyrelsen 2014-05-13

IMG_9858[1]Första ärendet vid detta kommunstyrelsesammanträde var kommunens nya Översiktsplan.  Många yrkanden hit och dit att hålla reda på. Jag var inte tjänstgörande ledamot så våra goda förslag i vänsterpartiet kom inte till protokollet, dock får vi dem utskickade till alla fullmäktigeledamöter före planen skall tas där. Bland våra synpunkter; Nej till hamnleden, lägg ner flygplatsen och markera området som ett framtida bostadsområde, bygg inte ut mer i våra köpcentra, värna strandskyddet. Vi yrkade också att området mellan Fyllinge och Fylgiaparken ska utredas vad gäller bostadsområde. (Artikel om detta har varit i HP).

Första ärendet vid detta kommunstyrelsesammanträde var kommunens nya Översiktsplan.  Många yrkanden hit och dit att hålla reda på. Jag var inte tjänstgörande ledamot så våra goda förslag i vänsterpartiet kom inte till protokollet, dock får vi dem utskickade till alla fullmäktigeledamöter före planen skall tas där. Bland våra synpunkter; Nej till hamnleden, lägg ner flygplatsen och markera området som ett framtida bostadsområde, bygg inte ut mer i våra köpcentra, värna strandskyddet. Vi yrkade också att området mellan Fyllinge och Fylgiaparken ska utredas vad gäller bostadsområde. (Artikel om detta har varit i HP).

S och V:s motion om Trygghet och Delaktighet i arbetet som avser kommunens anställda var uppe till beslut. S yrkade återremiss alternativt bifall till motionen, naturligtvis. Motionen handlar om anställningstrygghet, fler tillsvidareanställa och färre visstidsanställda och Rätt till Heltid. Alliansens och Miljöpartiet ansåg motionen besvarad.

S-motionen om att utveckla Halmstad som konststad fick avslag.

Slutligen beslutade kommunstyrelsen som utredningsdirektiv för utbyggnad av området på och kring Lilla Torg i centrum.

Mariann Norell

Kopiera länk