Kommunfullmäktige 2014-05-20

Fullmäktigebild Vid dagens sammanträde behandlades till att börja med de kommunala bolagens redovisningar. De godkändes men dessförinnan ställde jag frågor om HFAB:s byggande av bostäder. Varför färdigställdes enbart 48 lägenheter 2013? Varför byggs inte mer när vi har så stor bostadsbrist i Halmstad? I VD:s redovisning framgick bl a att köerna är alldeles för långa – mer än 6 år i snitt. VD menar att svaret är att det inte finns färdiga byggrätter för dem, det går helt enkelt för trögt.  Ordföranden, centerpartist, menar att det är byggmarknadens fel, och att inte heller  de privata byggarna bygger bostäder eller hyresrätter. Att det är brist på politiskt vilja från alliansen att bidra så att HFAB åtminstone bygger det de planerat ville han inte kännas vid.

Vid dagens sammanträde behandlades till att börja med de kommunala bolagens redovisningar. De godkändes men dessförinnan ställde jag frågor om HFAB:s byggande av bostäder. Varför färdigställdes enbart 48 lägenheter 2013? Varför byggs inte mer när vi har så stor bostadsbrist i Halmstad? I VD:s redovisning framgick bl a att köerna är alldeles för långa – mer än 6 år i snitt. VD menar att svaret är att det inte finns färdiga byggrätter för dem, det går helt enkelt för trögt.  Ordföranden, centerpartist, menar att det är byggmarknadens fel, och att inte heller  de privata byggarna bygger bostäder eller hyresrätter. Att det är brist på politiskt vilja från alliansen att bidra så att HFAB åtminstone bygger det de planerat ville han inte kännas vid.

Jag menar att man inte vill och att alliansen samt miljöpartiet struntat i att använda HFAB som det viktiga bostadspolitiska ”verktyg” bolaget faktiskt är. Enligt bostadsförsörjningsplanen behövs 4-500 lägenheter per år, så stora är behoven.  Och HFAB skulle kunna bygga 1-200 per år om den politiska viljan funnits.  När ordföranden omformulerar den stora bostadsbristen i Halmstad till ”Halmstad är en av Sveriges mest attraktiva bostadsmarknader” så visar det också att man inte vill göra något åt den stora bostadsbristen i Halmstad, så är det!

Fullmäktige beslutade att efterställa eller efterskänka ett lån till HK Drott i politisk enighet.  Rimligt med tanke på allt stöd HBK får, menar jag.

En motion av S V och MP som utformades förra valrörelsen om att göra Aleskogen till Naturreservat fick bifall av fullmäktige. S yrkade ett tillägg om att Hem och LBVA mfl får medverka i utformandet av skötselplan så att ledningar i Aleskogen kan hanteras, vilket fick bifall.

Ärendet om etablering av ett kontaktcenter i Rådhuset återremitterades för vidare utredning. S yrkade detta vilket innebar att det blev en minoritetsåterremiss och att ärendet – förhoppningsvis – inte tas upp igen förrän efter valet. Vi vill inte ha detta kontaktcenter, det ser ut att bli en stor ny avdelning för information som vi hellre ser i fler medborgarcentra runtom i kommunen. Att bygga om Rådhuset för 10-20 miljoner verkar vettlöst, menar jag. Kritik och farhågor från inblandade förvaltningar verkar också ha tystats ner i ärendets hantering, vilket är min bedömning.

Mariann Norell

 

Kopiera länk