artikel

Kommunstyrelsen 2014-05-27

P1020252 MN på ängVid denna kommunstyrelse var jag inte tjänstgörande men den startade med diverse delårsrapporter. Det visade sig som vanligt, att budget går bättre än vad som budgeterats (för år 2014 dristade sig alliansen till att budgetera minus för att slippa höja skatten).

Vid denna kommunstyrelse var jag inte tjänstgörande men den startade med diverse delårsrapporter. Det visade sig som vanligt, att budget går bättre än vad som budgeterats (för år 2014 dristade sig alliansen till att budgetera minus för att slippa höja skatten).

Beslut fattades om ny Eko-handlingsplan. Den är bra men skall sedan årligen fyllas med förslag och idéer. Jag kunde konstatera, att det inte finns några som helst idéer om hur man skall få ner biltrafik och öka kollektivtrafiken. Eftersom vi i oppositionen har de enda bra förslagen (låga taxor och ändrad zonindelning) så fick det bli tomt i denna ruta! Vi kommer igen efter valet!

Frågan om att upplåta delar eller hela Karstorps Camping var upp för beslut men återremitterades efter att S sagt nej till tomträtt för hela och KD sagt nej överhuvudtaget. Att istället upplåta marken med arrende ger kommunen större möjligheter att styra utvecklingen.

Detaljplanen för Tyludden 1:1, restaurang Salt, gick igenom med ordförandens utslagsröst. S (och V) säger NEJ och MP vill inte uttala sig förrän vid fullmäktige där ärendet slutligt skall avgöras.

Mariann Norell

Kopiera länk