artikel

Kommunstyrelsen 2014-06-10

P1020252 MN på ängDetta var sista kommunstyrelsen före sommaruppehållet och jag var inte tjänstgörande. Satt och lyssnade med viss trötthet. Ärendet om kontaktcenter som S lyckades återremittera ska nu åter upp och drivas igenom före valet verkar det. I elfte timmen har man hittat en eventuell annan lokal än rådhuset, nämligen där försäkringskassan låg vid Fredriksvallsgatan istället för att bygga om rådhuset. S mörkar än så länge och kommer att lägga sina yrkande i fullmäktige.

Detta var sista kommunstyrelsen före sommaruppehållet och jag var inte tjänstgörande. Satt och lyssnade med viss trötthet. Ärendet om kontaktcenter som S lyckades återremittera ska nu åter upp och drivas igenom före valet verkar det. I elfte timmen har man hittat en eventuell annan lokal än rådhuset, nämligen där försäkringskassan låg vid Fredriksvallsgatan istället för att bygga om rådhuset. S mörkar än så länge och kommer att lägga sina yrkande i fullmäktige.

Några detaljplaner antogs, Kvibille 7:7 som ger plats för 5 villor och Gasen 1 (området jämte Nyhemstorg där det tidigare låg en mack) där man nu kommit fram till att det skall bli bostadsrätter istället för hyresrätter, det är väl helt OK på Öster tycker jag.

Nya HR-riktlinjer ska antas – eller rättare sagt uppdatering av de gamla. Ska ut på remiss till nämnder och politiska partier.

Dagen avslutades med s k workshops om området Tullkammarkajen. Alla verkar överens om att det skall bli ett nytt bostadsområde. Intressant var att i detta skede tyckte alla (!) att det skall bli ett bostadsområde för alla!

Mariann Norell

Kopiera länk