Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2014-09-23

10702075_961831590510148_7866119174457774494_nDetta var det sista fullmäktige med de tidigare valda ledamöterna och det avslutades med en högtidlig avtackning av de ledamöter som inte blivit omvalda. Några ärenden fanns också på dagordningen.

Detta var det sista fullmäktige med de tidigare valda ledamöterna och det avslutades med en högtidlig avtackning av de ledamöter som inte blivit omvalda. Några ärenden fanns också på dagordningen.

Detaljplan för Kvibille 7:7, 5 villatomter ska anläggas där och ärendet togs i politisk enighet.

Politisk enighet rådde också om detaljplan för Gasen 1 där man ska bygga bostadsrätter i en byggnad med 4,5 våningar vid Laholmsvägen i närheten av Nyhems Torg (gamla macktomten). Det är helt OK att bygga bostadsrätter där och liksom i förra ärendet är det viktigt att det byggs bostäder i Halmstad och det så snart som möjligt.

Fullmäktige antog också ett avtal med Derome Hus AB om att bygga 14 kedjehus på nya området Albinsro d v s i Bergsgård i Söndrum.

Vår motion om personalpolitik för Halmstad, om kompetensutveckling och kompetensväxling som vi lagt gemensamt med S avslogs av fullmäktige. Svaren från nämnderna andades: Vi gör detta redan – vilket inte är sant. Men så är det med alliansens politik, det gäller att få det att låta bra samtidigt som man vill göra så lite som möjligt och helst inte satsa några pengar alls. Endast Barn- och Ungdomsnämnden hade i någon av punkterna yttrat sig om att detta vore bra – men vi har inga pengar!

Ärende om igångsättning av byggnation av omklädningsrum på Isbanan i Oskarström återremitterades på förslag av S. De vill – i likhet med oss – se en satsning också på fler idrottsföreningar där och det kräver såvitt jag förstår mer pengar och ett annat tänkande.

Mariann Norell

 

Kopiera länk