Kommunstyrelsen 2014-09-30

tjejerna20140526_2250Vid detta sammanträde var jag tjänstgörande. Först fick vi information om en eventuell detaljplan för ett område på Vallås där Eleiko är intresserade av att ha sin verksamhet. Tyvärr har på denna mark etablerat sig ett antal arter av insekter bl a ett mörkgökbi, som är rödlistade, så planera där fick läggas ner. Man undersöker andra möjligheter till etablering av nya lokaler för Eleiko istället.

Vid detta sammanträde var jag tjänstgörande. Först fick vi information om en eventuell detaljplan för ett område på Vallås där Eleiko är intresserade av att ha sin verksamhet. Tyvärr har på denna mark etablerat sig ett antal arter av insekter bl a ett mörkgökbi, som är rödlistade, så planera där fick läggas ner. Man undersöker andra möjligheter till etablering av nya lokaler för Eleiko istället.

Ärendet om Salt hade tagits bort från dagordningen så nu försöker man väl hitta en lösning där det går att flytta Salt en bit upp från stranden istället. Det stora problemet här var att samhällsbyggnadsutskottet valt att låta detaljplanen bara omfatta den mark där Salt f n ligger så andra alternativ måste medföra en ny detaljplan.

 

Några ärenden handlade om detaljplaner och markavtal för bostäder på Onsjö 32:1 och Getinge Brogård 1:80.  Detta är sådan mark som vi vill ska upplåtas med tomträtt. Yrkade dock inget här får ev göra det i fullmäktige istället efter diskussion i vår kommungrupp. Vår bostadspolitiska motion har ju inte behandlats än. Samma sak gäller ärende om markanvisningsavtal vid Snöstorps IP som annars antogs av kommunstyrelsen.

Delårsbokslut redovisades och återigen blir det ett stort överskott, drygt 100 miljoner.

Nya finansiella riktlinjer antogs av en enig kommunstyrelse, det var mest anpassning till ny lagstiftning.

För övrigt gavs viss information och ärenden skickades ut på remiss.

Stämningen i S och V kändes påtagligt trött och uppgiven denna dag då det blev klart att vi står inför en ny oppositionsperiod

Mariann Norell

Kopiera länk