Alla inlägg: okt 2014

Kommunstyrelsen 2014-10-21

Idag har det varit första kommunstyrelsemötet och jag fick gå in som ordinarie ledamot. Första intrycket var att det kändes bra att vara där för att representera Vänsterpartiet i kommunens ledning. Att dessutom att gå i Mariann Norells fotspår känns roligt och utmanande. Dagens ärendelista bestod mest av olika val till...
image

Kommunfullmäktige 2014-10-15

Ikväll har första kommunfullmäktigemötet efter valet gått av stapeln. Vänsterpartiet representeras nu av en person mer än under förra mandatperioden, vilket känns bra, men vi är tyvärr fortfarande del av oppositionen och den borgerliga nedskärnings- och privatiseringspolitiken kommer att fortgå. Vänsterpartiet kommer att vara en aktiv opposition mot detta och...
image

Kommunstyrelsen 2014-10-07

Detta var mitt sista sammanträde med kommunstyrelsen. En ihållande förkylning och hosta begränsade närvaron till halvdag men antalet ärenden var egentligen få. Viktigast var V+S-motionen om friskvård och hälsa för personalen där mötet beslutade att motionen var besvarad medan jag och S yrkade bifall till motionen. Dess viktigaste innehåll, att...
image

Alla har rätt att bestämma över sin egen hygien – det handlar om människovärde

Så här bedriver vi oppositionspolitik. Reino Renkert, ersättare i hemvårdsnämndens, utspel om äldres rätt till att leva sina liv på sina egna villkor, och alltså själv välja när och hur ofta man vill duscha, har fått utrymme i de lokala medierna den senaste tiden. Go Reino säger vi!                      
image

Nu krävs en aktiv oppositionspolitik för Halmstad!

Som ni säkert sett i lokalmedia kommer Vänsterpartiet även denna mandatperiod att vara i opposition till den borgerligt styrda politiken i Halmstads kommun. Vi kommer att vara en aktiv opposition och fortsätta göra motstånd mot privatiseringar och besparingar. Vi kommer att fortsätta och intensifiera vår politik för rättvisa, solidaritet och...
image