Alla inlägg: ons okt 2014

Kommunstyrelsen 2014-10-07

Detta var mitt sista sammanträde med kommunstyrelsen. En ihållande förkylning och hosta begränsade närvaron till halvdag men antalet ärenden var egentligen få. Viktigast var V+S-motionen om friskvård och hälsa för personalen där mötet beslutade att motionen var besvarad medan jag och S yrkade bifall till motionen. Dess viktigaste innehåll, att...
image