Kommunstyrelsen 2014-10-07

Majsan20030920 012Detta var mitt sista sammanträde med kommunstyrelsen. En ihållande förkylning och hosta begränsade närvaron till halvdag men antalet ärenden var egentligen få. Viktigast var V+S-motionen om friskvård och hälsa för personalen där mötet beslutade att motionen var besvarad medan jag och S yrkade bifall till motionen. Dess viktigaste innehåll, att återinföra ett rejält friskvårdsbidrag till personalen hade fått positiva synpunkter från flera nämnder. Dock vidhöll alliansen och mp sin politik – minsta möjliga verksamhet för minsta möjliga peng! Sorgligt

Detta var mitt sista sammanträde med kommunstyrelsen. En ihållande förkylning och hosta begränsade närvaron till halvdag men antalet ärenden var egentligen få. Viktigast var V+S-motionen om friskvård och hälsa för personalen där mötet beslutade att motionen var besvarad medan jag och S yrkade bifall till motionen. Dess viktigaste innehåll, att återinföra ett rejält friskvårdsbidrag till personalen hade fått positiva synpunkter från flera nämnder. Dock vidhöll alliansen och mp sin politik – minsta möjliga verksamhet för minsta möjliga peng! Sorgligt

I övrigt avslutades temat kultur för kommunstyrelsen och jag tror och hoppas att fler av de borgerliga ledamöterna lärde sig, att kulturen är ett viktigt kitt i vår kommun. En konkret fråga som lyftes fram var att kulturaktiviteter för barn och unga borde vara fria från avgifter för lokaler – liksom lokaler för idrott.  Nu får vi se till att lägga pengar och direktiv för detta i oppositionsbudget framöver

Mariann Norell

Kopiera länk