Kommunfullmäktige 2014-10-15

mappen20140721_4912Ikväll har första kommunfullmäktigemötet efter valet gått av stapeln. Vänsterpartiet representeras nu av en person mer än under förra mandatperioden, vilket känns bra, men vi är tyvärr fortfarande del av oppositionen och den borgerliga nedskärnings- och privatiseringspolitiken kommer att fortgå. Vänsterpartiet kommer att vara en aktiv opposition mot detta och lägga många olika förslag för att vrida politiken åt vänster. I och med valet har också den rasistiska representationen ökat i kommunfullmäktige. Mot detta kommer Vänsterpartiet vara en stark antirasistisk motkraft. Samhället blir inte bättre genom att ställa grupper mot varandra. Arbetslösheten, bostadsbristen och nedskärningarna i välfärden är resultatet av högerpolitik, och av alltför passiv politik även under tidigare regeringar, inte av invandring. I en orolig värld där människor är på flykt för sina liv är människovärdet centralt. Halmstad ska vara en trygg plats för flyktingar att komma till.

Ikväll har första kommunfullmäktigemötet efter valet gått av stapeln. Vänsterpartiet representeras nu av en person mer än under förra mandatperioden, vilket känns bra, men vi är tyvärr fortfarande del av oppositionen och den borgerliga nedskärnings- och privatiseringspolitiken kommer att fortgå. Vänsterpartiet kommer att vara en aktiv opposition mot detta och lägga många olika förslag för att vrida politiken åt vänster. I och med valet har också den rasistiska representationen ökat i kommunfullmäktige. Mot detta kommer Vänsterpartiet vara en stark antirasistisk motkraft. Samhället blir inte bättre genom att ställa grupper mot varandra. Arbetslösheten, bostadsbristen och nedskärningarna i välfärden är resultatet av högerpolitik, och av alltför passiv politik även under tidigare regeringar, inte av invandring. I en orolig värld där människor är på flykt för sina liv är människovärdet centralt. Halmstad ska vara en trygg plats för flyktingar att komma till.

Före själva mötets början inleddes kvällen med ledamöternas frågestund. Jag ställde frågan till Handikapprådets avgående orförande Suzanne Åkerlund, Folkpartiet, om det planeras att byta namn på rådet till något mer tidsenligt. Socialstyrelsen har använt ordet funktionshinder sedan 2007. Jag fick ett positivt men vagt svar på detta. Vänsterpartiet återkommer i frågan.

Detta första fullmäktigemöte handlade till största del om olika val, exempelvis till kommunstyrelse och revision samt val av kommunråd och gruppledare. Carl Fredrik Graf, Moderaterna, kommer även i fortsättningen att vara kommunstyrelsens ordförande. Vi i Vänsterpartiet reagerar på att ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen alla är män. Jag har den stora äran att få företräda Vänsterpartiet som förste ersättare i kommunstyrelsen och som gruppledare. Sverigedemoraternas försök att få en kommunrådspost röstades ned av övriga kommunfullmäktige i demokratisk ordning. I en demokrati har man rätt att välja vilka man vill, och vilka man inte vill samarbeta med. Vänsterpartiet kommer att stå upp mot varje försök att normalisera Sverigedemokraterna och kommer aldrig ge dem mer plats och inflytande över politiken än vad de får av egen kraft.

Tania Bengtsson

Kopiera länk