Kommunstyrelsen 2014-10-21

mappen20140721_4912Idag har det varit första kommunstyrelsemötet och jag fick gå in som ordinarie ledamot. Första intrycket var att det kändes bra att vara där för att representera Vänsterpartiet i kommunens ledning. Att dessutom att gå i Mariann Norells fotspår känns roligt och utmanande. Dagens ärendelista bestod mest av olika val till utskott m.m. samt till verksamhetsberedningen, som bereder frågor kring planeringsdirektiv med budget. Ny budget för Halmstads kommun ska tas nu i december och arbetet med denna är i full gång. Alla partier representeras i verksamhetsberedningen, och också här kommer jag att representera Vänsterpartiet. En liten reflektion var att SD inte var på plats, och att deras stol därför stod tom, vilket gjorde att  en moderat ersättare istället fick gå in som ordinarie ledamot.

Idag har det varit första kommunstyrelsemötet och jag fick gå in som ordinarie ledamot. Första intrycket var att det kändes bra att vara där för att representera Vänsterpartiet i kommunens ledning. Att dessutom att gå i Mariann Norells fotspår känns roligt och utmanande. Dagens ärendelista bestod mest av olika val till utskott m.m. samt till verksamhetsberedningen, som bereder frågor kring planeringsdirektiv med budget. Ny budget för Halmstads kommun ska tas nu i december och arbetet med denna är i full gång. Alla partier representeras i verksamhetsberedningen, och också här kommer jag att representera Vänsterpartiet. En liten reflektion var att SD inte var på plats, och att deras stol därför stod tom, vilket gjorde att  en moderat ersättare istället fick gå in som ordinarie ledamot.

Den enda verkliga frågan som togs upp under mötet var bostadsfrågan, detta  eftersom ett par ärenden handlade om detaljplaner och markanvisningar. HFAB planerar att bygga hyresrätter nere på Söder, något som vi i Vänsterpartiet givetvis stödjer. Det borde byggas än mer bostäder för vanligt folk runt om i Halmstads kommun menar vi. På Sofieberg vill en entreprenör bygga radhus och ett avtal för detta togs upp. Jag ställde frågan om man inte diskuterat att upplåta marken med tomträtt, vilket leder till lägre pris för både byggaren och då också i sista hand för köparen . Detta hade inte diskuterats. Ärendet hade kommit så långt i processen att jag inte yrkade att marken skulle upplåtas med tomträtt men vi kommer att återkomma med denna viktiga frågan många gånger under mandatperioden. Bristen på bostäder till rimliga priser och hyror, förstärker bostadssegregationen i vår kommun och är avgörande för hur Halmstads utveckling. I Vänsterpartiets motion Bostadspolitik för Halmstads kommun finns många förslag om hur vi vill utveckla en aktiv bostadspolitik för Halmstads kommun.

Tania Bengtsson

Kopiera länk