Reino Renkert

Uppsnappat på Hemvårdsnämnden 141029

20141029_172651Nöjdhetstalen bland brukarna är höga. Dessa kommer att brytas ner till detaljer så man kan få grepp om vad dom står för.

Nöjdhetstalen bland brukarna är höga. Dessa kommer att brytas ner till detaljer så man kan få grepp om vad dom står för.

Kostnaderna för hemtjänst och hemsjukvård är högre än budget, sammanlagt – 16100 kkr

Sjuk och övertidskostnaderna ökar, undersköterskorna och sjuksköterskorna sägs gå på knäna.

Det finns över 1000 timanställda eftersom det är svårt att rekrytera dessa yrkesgrupper. Kan det vara så att löner och arbetsvillkor är för dåliga?

Duschandet var uppe till diskussion. Borgarna menade på att vi skall vara rädda om skattebetalarnas pengar och om man är det allmänna till last så får man nöja sig med det som erbjuds, dvs vad Socialstyrelsen tycker är skälig levnadsnivå. För övrigt har en brukare begärt att få duscha 2 ggr per dag. Det blev såklart avslag på den begäran.

Någon hade hört att det hade varit brandsyn på ett demensboende med 2 våningar men ingen visste mer detaljer om detta.

141102

Reino Renkert

Kopiera länk