Kommunstyrelsen 28/10 och 4/11 och kommunfullmäktige 3/11

TanialitenSenaste tiden har det varit en del kommunpolitiska möten för min del och mycket är givetvis fortfarande nytt. På kommunstyrelsen 28/10 diskuterades bland annat ”Anvisningar för strategisk jämställdhet och mångfald” som de olika verksamheterna inom kommunen ska arbeta med för att . Detta tycker givetvis Vänsterpartiet är bra och mycket av det som skrivs i dokumentet utvecklar kommunens arbete i rätt riktning när det gäller att ta till vara både på de som arbetar i kommunen och oss medborgare, vilka kommunens personal möter i sitt arbete. Eftersom ärendet inte varit uppe i kommunens personalutskott så yrkade Socialdemokraterna på återremiss av ärendet dit och så blev det. Själv hade jag inte rösträtt på mötet. Det man kan säga om ”Anvisningar för strategisk jämställdhet och mångfald” är dock att så länge det inte finns tillräckliga resurser, så kan kommunen ha hur många fina dokument som helst men de får ingen verklig effekt. Ett annat ärende som återremitterades var ”Uppföljning av kommunalvalet” eftersom det fattades information, ärendet kommer alltså igen. Vänsterpartiet har mycket att säga om hur kommunen kunnat arbeta för att få fler människor att använda sig av sin rösträtt och förstärka demokratin. Framförallt är det viktigt att arbeta långsiktigt, att anställa ett antal valambassadörer under samma år som valet får tyvärr ingen stor effekt eftersom det är ett alltför kortsiktigt projekt. Demokrati är en för stor fråga för att hanteras så.

Senaste tiden har det varit en del kommunpolitiska möten för min del och mycket är givetvis fortfarande nytt. På kommunstyrelsen 28/10 diskuterades bland annat ”Anvisningar för strategisk jämställdhet och mångfald” som de olika verksamheterna inom kommunen ska arbeta med för att . Detta tycker givetvis Vänsterpartiet är bra och mycket av det som skrivs i dokumentet utvecklar kommunens arbete i rätt riktning när det gäller att ta till vara både på de som arbetar i kommunen och oss medborgare, vilka kommunens personal möter i sitt arbete. Eftersom ärendet inte varit uppe i kommunens personalutskott så yrkade Socialdemokraterna på återremiss av ärendet dit och så blev det. Själv hade jag inte rösträtt på mötet. Det man kan säga om ”Anvisningar för strategisk jämställdhet och mångfald” är dock att så länge det inte finns tillräckliga resurser, så kan kommunen ha hur många fina dokument som helst men de får ingen verklig effekt. Ett annat ärende som återremitterades var ”Uppföljning av kommunalvalet” eftersom det fattades information, ärendet kommer alltså igen. Vänsterpartiet har mycket att säga om hur kommunen kunnat arbeta för att få fler människor att använda sig av sin rösträtt och förstärka demokratin. Framförallt är det viktigt att arbeta långsiktigt, att anställa ett antal valambassadörer under samma år som valet får tyvärr ingen stor effekt eftersom det är ett alltför kortsiktigt projekt. Demokrati är en för stor fråga för att hanteras så.

På kommunstyrelsen 4/11 diskuterades kommunens bredbandsstrategi. Detta är en fråga som är viktig för kommunens utveckling. Det intressanta är att de borgerliga tycker att det är kommunen som ska finansiera detta, oftast tycker man annars att marknaden ska lösa sådana här frågor men här finns det inte tillräcklig lönsamhet och då får det gemensamma finansiera.

På kommunfullmäktige 3/11 ställde Mariann Norell frågan om hur Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska utvärdera upphandlingen av Lernia innan ny upphandling av vuxenutbildningen. Detta pga att verksamheten, som alltså inte sköts av kommunen själv, i realiteten inte fungerat särskilt bra. Vänsterpartiet vill att vuxenutbildningen ska skötas av det gemensamma, och dessutom tillskjutas resurser för att fungera bra för alla. Ordföranden i nämnden, moderaten Dag Hultefors svar var att all upphandling utvärderas, något djupare svar fick vi inte. Vänsterpartiets och Socialdemokraternas gemensamma motion om friskvård och arbetsmiljö var också uppe på dagordningen. Den borgerligt styrda kommunledningen hänvisade helt till de nya personalpolitiska riktlinjerna som håller på att arbetas fram. En del av motionen handlar om att återinföra ett friskvårdsbidrag. Även när det gäller detta hänvisade man också till det pågående arbetet. Det är intressant att man från den borgerliga sidan inte ”vågar” ta några politiska beslut kring personalpolitiken. Har man inga åsikter om personalpolitiken? Vågar man inte visa färg? Ett annat ärende som var uppe var frågan om att ändra riktlinjerna för kommunens kulturstipendium så att bara ”unga” har möjlighet att söka. Flera frågetecken finns kring detta. Hur ser majoriteten på kulturarbetares villkor och möjlighet till försörjning och utveckling? Vem är ung? Uppenbart är att man anser att har man inte ”lyckats” vid en viss ålder så har man inte rätt att söka stöd för utveckling hos Halmstads kommun. För oss är handlar det om åldersdiskriminering av kulturarbetare. Vi begärde votering i frågan men bara några få utanför Vänsterpartiet röstade med oss om att även i fortsättningen inte ha ålder som kriterium för att söka kommunens kulturstipendium.

Tania Bengtsson, gruppledare

 

 

Kopiera länk