artikel

Kommunstyrelsen 14-11-18 samt lite från verksamhetsberedningen

Tania miniFörsta heldagen med kommunstyrelsen och så en förkylning på det… Dagen ägnades till stor del till utbildning, så att den nya kommunstyrelsen får bra förutsättningar för att göra ett bra arbete. Vi diskuterade även arbetsformer för åren framöver. Det är mycket nya ord och begrepp och de första mötena har i mångt och mycket känts som en läroprocess. Jag är tacksam att jag tidigare suttit i kommunfullmäktige och dessutom varit delaktig i  vänsteroppositionens budgetarbete, annars hade det varit svårt att hänga med.

Första heldagen med kommunstyrelsen och så en förkylning på det… Dagen ägnades till stor del till utbildning, så att den nya kommunstyrelsen får bra förutsättningar för att göra ett bra arbete. Vi diskuterade även arbetsformer för åren framöver. Det är mycket nya ord och begrepp och de första mötena har i mångt och mycket känts som en läroprocess. Jag är tacksam att jag tidigare suttit i kommunfullmäktige och dessutom varit delaktig i  vänsteroppositionens budgetarbete, annars hade det varit svårt att hänga med.

Några politiska ärenden var dock uppe på agendan. Det första handlade om skattesatsen som förblir oförändrad. De senaste åren har kommunen gått plus och istället för att använda överskottet i verksamheten har den borgerliga majoriteten valt att samla på hög. Just nu ser det ut som kommunen även detta år kommer gå med ett antal miljoner plus och vi kommer givetvis med en dåres envishet föreslå att vi inte ska lägga dessa pengar i skattkistan utan använda pengarna där de behövs som bäst, nämligen i verksamheten!

Efter fortsatta diskussioner togs så förslaget till bredbandsstrategi. Bredbandsutbyggnaden är en del av den moderna infrastrukturen och vi tycker att det är bra att den sköts inom kommunen och inte i bolagsform (Halmstad stadsnät AB).

Projektet Framtid Vallås, som syftar till ett stärka stadsdelen, var uppe till beslut. Vi tycker att det är viktigt att invånarna i bostadsområdet är delaktiga i processen så att t ex Vallås i större utsträckning blir en trygg plats att vistas på under hela dygnet med bostäder och service.

Till sist har jag deltagit på ett par verksamhetsberedningar, där deltar en person från varje partier samt två från de största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna. Vänsterpartiet röstade emot förslaget om utveckling av terminalbyggnaden på flygplatsen för 51 miljoner. Vi menar istället att Halmstads kommun inte alls ska driva någon flygplats utan satsa på miljövänliga transporter.

Tania Bengtsson

 

Kopiera länk