Rapporter

Information om budget

Förra fredagen lade Vänsterpartiet och Socialdemokraterna sin gemensamma budget för 2015 och åren framöver. Vår stora satsning är även i år 100 miljoner från kommunens eget kapital för att motverka ungdomsarbetslösheten. Vi gör också satsningar på personalpolitiken, äldreomsorgen och kollektivtrafiken. Vi är mycket glada att ha med Socialdemokraterna på våra förslag om fler medborgarservice runt om i kommunen för att stärka invånarnas möjlighet till information och delaktighet, en fortsatt satsning på en kommunal bostadsförmedling och en första satsning för att minska grupperna på fritids.

En fråga är vi inte överens om och det är flygplatsen, som vi i Vänsterpartiet vill lägga ner.

Läs mer om vår budget här:

https://www.halmstad.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/investeringarijobbenpersonalenochbarnenisocialdemokraternasochvansterpartietsbudgetforslag.12261.html

https://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.3591292-s-och-v-lagger-budget-for-fler-ungdomsjobb

 

Kopiera länk