Vänsterpartiet kräver att Halmstads kommun tar sitt medmänskliga ansvar för alla människor som vistas i kommunen

Pressmeddelande angående Inga vinterboenden för tiggarna (HP 150103)

Vänsterpartiet Halmstad menar att det inte räcker med att på nationell- och EU-nivå sätta press på Rumänien (och ev. andra berörda länder), vilket verkar vara det enda som det borgerliga tänker göra för de EU-migranter som befinner sig i Halmstad. Det hjälper inte här och nu för de människor som saknar drägliga levnadsvillkor och tak över huvudet. Får vi en köldknäpp kan det handla om liv. Det är människor det handlar om, oavsett var de kommer ifrån. För oss i Vänsterpartiet handlar detta om solidaritet.  Det kunde lika gärna varit du eller jag. Vad hade vi gjort om vi levt under de förhållanden som många exempelvis romer lever under i Rumänien? Vi kan inte sätta grupper mot varandra och säga att vi bara ska hjälpa de hemlösa här lokalt. Hemlöshet har ingen nationalitet. Vi har fri rörlighet i EU och vi kan inte välja vem som rör på sig. Vad vi vet är moderaterna, som Mikaela Waltersson representerar, för den fria rörligheten och då får man också ta ansvar för denna. Fattigdomen finns i Europa och den finns här. Vi kan inte stänga dörren och blunda för den verklighet vi lever i. Vi har inte råd att vänta på att Rumänien ska ta ansvar.

Vänsterpartiet Halmstad kräver att kommunen tar sitt ansvar och ger EU-migranterna möjlighet till dusch, toalett och tak över huvudet samt ger de organisationer som idag hjälper till, ökade resurser.

Tania Bengtsson, gruppledare Vänsterpartiet

Kopiera länk