Kommunstyrelsen 2015-01-13

Hej!

Som många vet påbörjades året med att Vänsterpartiet gick ut i media och krävde att kommunen ska ta ansvar för att alla som vistas i kommunen ska känna trygghet, oavsett om man är född i Sverige eller någon annanstans på vårt jordklot, oavsett om man är här en kort tid, eller lever hela sitt liv här. Vi menar att solidariteten med människor inte har någon nationalitet. Vi kommer att fortsätta arbeta med frågan om EU-migranterna.

Så var det första mötet med kommunstyrelsen för året igår. Förmiddagen ägnades åt föreläsning och diskussioner om tillgänglighet. Bland annat den nya lagen om diskriminering, som vi i Vänsterpartiet menar är tandlös då den i princip ger mindre företag rätt att diskriminera pga av de undantag som finns i lagen, diskuterades.  Det var bra diskussioner och som vanligt tydlig skillnad mellan höger och vänster, då övertron på marknaden som var tydlig hos de borgerliga.

På eftermiddagen var det beslutspunkter på dagordningen. Denna gång hade jag yrkande- och rösträtt.  Ett stort ärende för dagen var Projekt- och uppdragsbeskrivning  för det nya bostadsområdet om 600 bostäder som ska byggas efter 2021 på Tullkammarkajen. I detta ärenden hade Vänsterpartiet flera yrkanden. Först och främst yrkade vi att stadsdelen ska bli socialt och ekologiskt hållbar samt att området ska domineras av hyresrätter samt att målet för projektet ska vara att hyrorna ska vara rimliga för alla. Vidare yrkade Vänsterpartiet att skolelever och tillgänglighetsrörelsen särskilt ska involveras i framtagandet av området, samt att i de referensgrupper som ska vara med i projektet ska utökas så att även Barn- och ungdomsförvaltningen och Socialförvaltningen är med från början. Till sist yrkade vi att projektet ska tidigareläggas till 2019, på grund av bostadsbristen i Halmstads kommun. Förslaget att alla ska ha ha ekonomisk möjlighet att bo i området, i princip skrattades bort av kommunstyrelsens moderate ordförande. Det säger en del om hur de borgerliga ser på bostadspolitiken och bostadssegregationen.

Ett annat ärende för dagen var justerande av bostadsbyggandet. Även om det nu byggs mer i Halmstad, framförallt i centrum, så byggs det inte tillräckligt. En annan fråga som måste diskuteras är hur situationen med exempelvis förskolor och skolor ser ut i centrum, som det ser ut idag är det redan stor brist på förskoleplatser i centrala staden och dessa barn ska inom några år gå i skolan. I och med att kommunen inte förfogar över Örjanskolan, utan att det idag är vinstdrivande Engelska skolan som är i byggnaden, hopar sig problemen om ingenting snart görs. I denna fråga måste vi återkomma snarast. Senare i år ska Handlingsprogram för bostadsförsörjning revideras, så det blir mycket bostadspolitik i år, vilket verkligen är behövligt.

 

Tania-miniatyrTania Bengtsson

Tania Bengtsson

Kopiera länk