Kommunfullmäktige

Interpellation angående EU-migranternas situation

 

Till: Socialnämndens ordförande Ella Kardemark

Interpellation angående EU-migranternas situation

2015-02-17

Alla länder i Europa har en lång tradition av förföljelse och trakasserier mot romer och resandefolk. Detta är ett faktum. Rasismen runt om i Europa är stark och växer sig på sina håll allt starkare i takt med de högerextremas offensiv. I länder som Frankrike, Ungern och Rumänien pågår systematisk förföljelse och diskriminering av romer och resandefolk. Många av dessa tvingas söka sig till andra länder för att kunna försörja sig själva och sina familjer. Ett fåtal av dessa människor kommer till Sverige, några till Halmstad.  Orsaken är att de inte har någon försörjningsmöjlighet i sina hemländer, de har helt enkelt inget val. Vi har ett gemensamt ansvar för att de människor som vistas i Sverige har möjlighet att göra det under värdiga och humana former. I dag har vi många hemlösa och fattiga EU-migranter som framför allt vistas i våra städer. Även i Sverige utsätts EU-migranter för trakasserier genom exempelvis utsättas för hån och direkta påhopp eller förstörelse av sina boplatser.

Socialnämndens ordförande Ella Kardemark (KD) har i ett kort svar på vår debattartikel i Hallandsposten menat att kommunen i dag kan ge tak över huvudet till de EU-migranter som kommer hit och att det sällan är ”fullbelagt”.  Detta sker via Halmstads kristna råd som erbjuder ett fåtal sovplatser på Nattcafé för hemlösa. Detta menar vi inte är en hållbar långsiktig lösning. Vad kommunen har för strategi för att alla som befinner sig i Halmstads kommun ska kunna känna sig trygga, besvaras inte. Att hänvisa till nationell- och EU-nivå är inte tillräckligt. Fattigdomen och rasismen kommer inte att försvinna i Europa under den närmaste framtiden. Vänsterpartiet ställer därför frågan:

  • Vad har kommunen för beredskap och strategi för att de EU-migranter som befinner sig i Halmstad, nu och i framtiden, ska kunna göra detta under värdiga och humana former?

Tania Bengtsson

Axel Wigforss

Vänsterpartiet

interpellationEUmigranter

 

 

 

 

Kopiera länk