Tania Bengtssons 1:a maj tal

Kamrater, vänner, socialister, feminister, antirasister…

Det är första maj i vår välmående och rika kommun. Det är en underbar vårdag. En dag att minnas vad arbetarrörelsen faktiskt genomfört genom åren. Det är också en dag att reflektera över vilket samhälle vi lever i och vilket samhälle vi vill ha. För allt är inte guld och gröna skogar i vår kommun.

I Halmstad är det svårt att få bostad. Unga kan inte flytta hemifrån, barnfamiljer har svårt att få en större bostad och vi har människor som inte ens har tak över huvudet. Hos HFAB är den genomsnittliga kötiden för att få en bostad 7 år.

Samtidigt kan vi se att det byggs i kommunen. Längs Nissan byggs det för fullt. Bland annat på Kärleken fylls det på med villor. Frågan är dock vem det byggs för? En hyreslägenhet på 4 rum och kök i vårt kommunala bostadsbolag kan gå på över 12 000. Vem har råd med det?  Snart ska det byggas på Tullkammarkajen. När Vänsterpartiet föreslår att man ska försöka satsa på låga hyror i det nya området möts det med tystnad från de borgerliga i kommunstyrelsen. Man säger att det inte går. När vi föreslår att upplåta mark med tomträtt runt om i kommunen, så att fler har råd att äga sitt eget hem, möts också detta med tystnad.

Men vi vet att det går. Just nu går det i Göteborg, där man bygger längs Älvstranden och satt krav på de som bygger att bygga billiga bostäder. Det finns koncept, som delvis provats på Sofieberg, där man bygger till en lägre kostnad och på sätt får lägre hyror. Så visst går det. Och det måste gå. Så att unga har möjlighet att flytta hemifrån, så att barnfamiljer inte behöver vara trångbodda, och så att våra nya invånare i Halmstad, från bland annat Syrien har en möjlighet att få en bostad. Även i Halmstad finns en svart bostadsmarknad som människor utan val tvingas ut på.

Men det behöver inte bara byggas för vanligt folk. Det behövs också en möjlighet att se vilka lägenheter som finns hos de olika hyresvärdarna och för det krävs det en kommunal bostadsförmedling. En bostadsförmedling som tar hänsyn till människors behov.

För alla har rätt till en bostad. Gammal som ung. Ensamstående som familj. Nykommen Halmstadsbo som Halmstadsbo sedan generationer.

Vänsterpartiet ser en bostad som en social rättighet. Det är en mänsklig rättighet att ha tak över huvudet. Därför är det inte acceptabelt att människor i Halmstad saknar ett hem. Enligt tidningen Faktum saknar 400 personer bostad i Halmstad. I Halmstad tar kyrkorna ansvaret för att människor har tak över huvudet. Kyrkorna tar det ansvar som är vårt gemensamma ansvar. Visst, man får bidrag av kommunen men det räcker inte till att ge alla som behöver tak över huvudet det, och Nattcafé för hemlösa har inte möjlighet att ha öppet alla veckans dagar. Vänsterpartiet kräver att kommunen tar ansvar för bostadsbristen och den sociala misären och ser till att alla i vår kommun får tak över huvudet, varje natt, hela året.

Alla kan hamna i hemlöshet, beroende på olika omständigheter, och då har vi ett gemensamt ansvar att bryta detta gissel. Det kallas solidaritet.

Idag ser vi en fattigdom i Sverige som vi inte sett på många år. Vi ser det fattiga Europa på våra gator. Vi ser hur rasismens konsekvenser får människor att lämna sina hemländer på jakt efter överlevnad. Hur mycket än borgerliga politiker och vanliga svenskar än pratar om EU:s ansvar, så är det människor här och nu det handlar om. Människor med familjer och barn som bara vill överleva. Ofta hör vi och läser i olika kommentarsfält nedlåtande, ofta hatiska angrepp på de EU-migranter som befinner sig i vårt land. I vår kommun. På flera ställen runt om i Sverige har EU-migranternas tillfälliga boplatser attackerats. Imorgon kan det hända här. Man säger att tiggeriet är organiserat. Ja, det får vi väl hoppas! Människor har i alla tider organiserat sig för en bättre tillvaro. Det är så vi fått rösträtt, åtta timmarsarbetsdag, fackliga rättigheter och utbyggd barnomsorg. Varför har inte EU-migranter rätt att organisera sig? Om man blir utnyttjad, begås ett brott, ett brott mot en redan fattig människa. Givetvis ska det stoppas. Men det bästa sättet att stoppa det organiserade tiggeriet är att avskaffa fattigdomen. Och det kan göras. Det har gjorts i Sverige förut. Välkomna i kampen för ett solidariskt välfärdssamhälle!

Många av oss halmstadbor går varje dag till våra arbeten i kommunens tjänst. Villkoren för oss som arbetar i kommunen är väldigt olika. Jag, som lärare upplever en stressig arbetsmiljö men det är bland undersköterskor och vårdbiträden, lokalvårdare och måltidspersonal som sjuktalen ökar. Sjuktalen ökar mest i de grupper med lägst betalt och sämst arbetsvillkor. Sjuktalen ökar bland kvinnor. Därför är detta en feministisk fråga.

Halmstads kommun pratar ofta om att vara en god arbetsgivare. Samtidigt fortsätter besparingarna som drabbar personal och dem som de ska finnas till för, ofta äldre och personer med funktionsnedsättning. Hemtjänstpersonalen klockas i sitt arbete, som jobbade de vid löpande bandet och inte med människor. Här ska man fortsätta spara tycker de borgerliga. Fast det är uppenbart att det satsas för lite i äldreomsorg och social omsorg. Fast det är här cheferna har flest underställda. Fast det är här sjuktalen ökar. Hemvårdsnämndens ordförande Ann- Charlotte Mankell hänvisar till individuella orsaker för den ökade sjukfrånvaron. Jag undrar vilken planet hon kommer ifrån? I min värld handlar detta om strukturer. Vänsterpartiet vill bryta dem, vad vill det borgerliga styret?

Nästan varje år går Halmstads kommun med plus och pengar läggs i spargrisen. Vi i Vänsterpartiet har en annan idé. Satsa på personalen. Gör verklighet av att vara en attraktiv arbetsgivare. Använd spargrisen till att vända på skutan. Skapa riktiga heltider, utan delade pass och flytande tid. Låt personalen andas. Satsa på friskvård och kompetensutveckling. Ge arbetslösa unga människor chansen att komma in på arbetsmarknaden och få sitt första jobb. Vi är övertygade om att detta är ett mycket bättre sätt att använda kommunens pengar. För det är våra skattepengar. Skattepengar som vi betalar in för en solidarisk och jämlik välfärd.

Det finns mycket som är märkligt i den här kommunen. Sparbeting på sparbeting samtidigt som skattepengarna inte får användas till det de är till för. Men vissa saker får kosta. De borgliga har infört LOV, lagen om valfrihet i Hemvårdsnämnden. Denna så kallade valfrihet ger företag rätt att starta upp äldreomsorg i princip hur som helst och kommunen får betala. På Nissastrand i centrala Halmstad öppnade nyss ännu ett äldreboende i privat regi. I år går hemvårdsnämnden back 15 miljoner på grund av LOV. Det blir omöjligt att planera efter de äldres behov och äldreboenden utanför Halmstad city är i fara. För vem finns denna valfrihet? För företagen eller människorna? Vi i Vänsterpartiet säger nej till LOV och ja till möjligheten att bo kvar på sin ort även när man blir gammal.

Vänsterpartiet vill att vi ska kunna bo i hela kommunen oavsett inkomst och ålder. Därför är frågan om att bygga hyresrätter, för t ex barnfamiljer och äldre även utanför staden en viktig fråga. Men för att öka människors verkliga valfrihet att bo var vi vill behövs det också fungerande samhällsservice som skolor och äldreboenden i kommunens alla delar och en fungerande kollektivtrafik med låga, allra helst avgiftsbefriade, taxor. Vänsterpartiet vill satsa på att bygga i de områden där småskolor är hotade, för att på så sätt kombinera möjligheten att bevara småskolorna med rätten att kunna bo i hela kommunen.

Till sist. Det pågår en obehaglig debatt i lokalmedia, vid fikabordet och sociala medier. En debatt som ställer de mest utsatta grupperna i vårt land, i vår stad, mot varandra. Fattigpensionärer mot flyktingar, skolbarn mot flyktingar, äldreomsorg mot en solidrisk flyktingpolitik. Om detta vill jag säga: De borgerliga sänkte skatterna med 140 miljarder under sin tid vid makten, det har införts RUT och ROT, införts jobbskatteavdrag och vårdnadsbidrag. Det är inte människorna på flykt undan krig och förföljelse som gjort att välfärden urholkats. Det är borgerlig politik. Både på riksnivå och här i Halmstad. Äras den som äras bör. Vänsterpartiet hälsar våra nya invånare välkomna till Halmstad.

Och jag säger som min vän Erkki gör, när han argumenterar med människor som tycker att flyktingar ska lära sig det svenska språket och traditioner: Du är så välkommen att följa med mig till asylboendet nästa gång! Du behövs!

Kamrater!

Sörj inte, organisera er!

Tania Bengtsson, gruppledare Vänsterpartiet

Kopiera länk