Kommunpolitik
Tania och Mariann

Vänsterpartiet presenterar förslag till budget

Satsningar på personalen och mot ungdomsarbetslösheten är Vänsterpartiets och Socialdemokraternas förslag för att stärka välfärden och skapa jobb i Halmstad. Idag har vi lagt fram vårt förslag till kommunal budget. De senaste årens borgerliga nedskärningar, samtidigt som man lagt i skattkistan, möter vi med förslag som finansieras av det stora kapital kommunen har. Vi kan inte ha personal som går på knäna samtidigt som unga inte ens har ett arbete. Vi satsar på allt från kompetensutveckling, generationsväxlingsprogram till 200 fler komvuxplatser. Ett annat av våra förslag är att halvera taxorna i kollektivtrafiken under rusningstid medan resecentrum byggs till och vi får problem med framkomligheten i stan. På så sätt vill vi satsa på miljön och underlätta för Halmstadsborna. Vänsterpartiets förslag på Medborgarservice i fler kommundelar, kommunal bostadsförmedling och avgiftsfri simskola för 6-åringar är också med. Mer pengar för arbete mot våld i nära relationer och belysningsinsatser för trygghet i det offentliga rummet är andra viktiga satsningar.

Presskonferens – Planeringsdirektiv med budget 2016-2018 S och V

budgetforslagfransocialdemokraternaochvansterpartietenbudgetforframtidenshalmstadmedlivskvalitetochtrygghet

 

 

Kopiera länk