Alla inlägg: jun 2015

Tania Bengtsson budgettal 16/6

Ordförande, ledamöter och åhörare Politik är att vilja. Vad vilja då Vänsterpartiet? Vi vill se en solidariskt finansierad välfärd där behoven styr och inte marknaden. Vi sätter människan framför privata vinstintressen. Vi vill se ett samhälle där alla kan känna trygghet, känna framtidstro och har en god livskvalitet, oavsett vem vi är,...

Solidariskt finansierad välfärd istället för dubbelbeskattning

Vänsterpartiet vill ha en gemensamt solidariskt finansierad välfärd. Under de senaste åren har vi haft en borgerligt styrd kommun med nedskärningar som följd. Vi har också haft en skattesänkarregering som inte räknat upp statsbidragen och på så sätt försämrat den kommunala välfärden. Samtidigt har Halmstad gått plus. Man har alltså...
image