Tecknad bild på hus

Stäng inte boendena!

Halmstads kommuns planer på att stänga ett antal äldreboenden har upprört känslorna hos såväl brukare som anhöriga. Kommunen anser att boendena inte är ändamålsenliga. Detta kan inte vara en plötsligen uppkommen situation och överraskning.

Kommunen har under många år låtit boendena stå för fäfot utan att planera för om eller nybyggnad av dessa boenden. Kommunen har infört LOV, lagen om valfrihet, valfrihet för vem? Med hjälp av den har man istället överlämnat stafettpinnen till privata utförare som inte har varit intresserade av att bygga utanför centralorten. Det är därför som vi har fått ett äldreghetto på Nissastrand som är påkostat och dyrt. Man har lämnat brukarna ibland annat Getinge, Eldsberga och Patrikshill i sticket. De blir tvungna att lämna sina trygga boenden med högre hyra som följd. Även personalen drabbas och går en oviss tid till mötes.

Bäckagårds kortidsboende borde förses med sprinklersystem så att man kan möta upp behovet av just korttidsplatser och platser för den lättsjukvård som Regionen säger sig inte ha råd med. Kök i rummen torde inte behövas då brukarna inte är i skick att själva laga mat. Vänsterpartiet tycker att man inte ska stänga boendena förrän man har byggt nytt i Eldsberga och Getinge. Patrikshills äldreboende, som är det enda boendet i centralorten som har en grön omgivning, bör renoveras. Detta med hänsyn till både brukare och personal.

Reino Renkert Ordinarie ledamot i Hemvårdsnämnden reino40@hotmail.com
Reino Renkert
Ordinarie ledamot i Hemvårdsnämnden
reino40@hotmail.com

 

Reino Renkert Vänsterpartiet, ledamot i Hemvårdsnämnden

Kopiera länk