LOV:en e boven!

LOV:en e boven!

De borgliga politikerna i Halmstad vill lägga ner flera äldreboenden runt om i kommunen. Man skyller på att boendena är för gamla och inte ändamålsenliga. Det kan inte vara en nyhet. Ändå har man inte gjort något åt det eller planerat för nya.

Kommunen har infört LOV (lagen om valfrihet). LOV innebär att kommunen har tappat kontrollen över byggandet av nya äldreboenden. Man låter företagen styra istället för människors behov. Därför får vi nu flera nya äldreboenden mitt i stan medan Getinge och Eldsberga blir utan och Patrikshill med sin gröna omgivning läggs ned.

De borgerliga politikerna säger att kommunen måste spara men det är de själva som infört LOV. De säger att LOV innebär valfrihet för den enskilde. Vi säger att LOV ger vinstdrivande företag frihet att bygga var de vill medan den enskildes rätt att få bo kvar på sin ort försvinner. De borgerliga partierna säger att det blir för många platser om vi bygger nya äldreboenden. Vi säger att reglerna för att få plats på äldreboende är för hårda och att fler borde ges plats.

LOV är ingen naturlag. Avskaffa LOV och låt kommuninvånarnas behov styra var, när och hur vi bygger äldreboenden.

  • Låt Hemgården och Almgårdens vara kvar tills det byggts nya äldreboenden i Eldsberga och Getinge
  • Behåll och renovera Patrikshills äldreboende
  • Avskaffa LOV och låt behoven styra äldreomsorgen
  • Ge fler möjlighet att få plats på äldreboende
Kopiera länk