Kommunpolitik

Bevara småskolorna – utveckla kommunen!

Just nu diskuteras och föreslås ett antal nedläggningar av småskolor i Halmstad. För oss i Vänsterpartiet rimmar detta illa med en levande landsbygd och små barns rätt till trygghet. I den utredning som Barn- och ungdomsförvaltningen gjort är ledorden resurseffektivitet och kvalitet medan barnperspektivet hamnar i skymundan. För oss är inte nedläggningshoten mot skolorna bara en fråga om hur vi organiserar undervisningen i kommunen. Skolorna i vår kommun måste kunna vara flexibla och olika stora beroende på hur förutsättningarna ser ut. Alla skolor ska oavsett storlek ha likvärdiga resurser. Skolnedläggningar är också en fråga om vilket samhälle vi vill ha.

Vänsterpartiets förslag är att istället för att lägga ned små skolor på landsbygden, titta över hur vi kan utveckla de mindre orterna så att vi ger fler invånare möjligheten att kunna välja att bo på landsbygden. Genom att planera och bygga fler hyresrätter, utveckla kollektivtrafiken och cykelvägarna i hela kommunen kan vi ge fler denna möjlighet. Att föreslå skolnedläggningar samtidigt som vi de kommande åren kan se en kraftig befolkningsutveckling i kommunen är dessutom mycket märkligt. Flera skolor i kommunen är överfulla, eller på väg att bli. Vi ser detta som en möjlighet att bevara småskolorna och samtidigt skapa integration i praktiken då småskolorna kan ta emot fler elever. De kan också erbjuda en lugn och trygg miljö nära naturen, något som kan ge trygghet för barn som kommer till Halmstad som flyktingar.

I våra möten med föräldrar som nu kämpar för sina barns skolors överlevnad, och på så sätt sina orter, har vi mött ett stort engagemang – en framtidstro och en öppenhet för andra människor. Det är vår förhoppning att deras kamp inte ska vara förgäves, utan snarare smitta av sig. Med fler aktiva, engagerade och solidariska medborgare kan vår kommun bara bli bättre.

Jan Berg, ledamot BUN (V)

Tania Bengtsson, gruppledare (V)

Anders Lövgren, ordförande (V) Halmstad

 

Kopiera länk