Gör försök med 6 timmars arbetsdag i Halmstad

Idag presenterar Vänsterpartiet Halmstad en motion om att göra försök med 6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen i Halmstad. – Det är dags att ta sjuktalen på allvar och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, säger gruppledare Tania Bengtsson, som tillsammans med Reino Renkert ledamot i hemvårdsnämnden, lägger motionen.

Idag ökar sjuktalen i de kvinnodominerande verksamheterna i kommunen och än så länge har det borgerliga styret inte presenterat några förslag på hur man ska leva upp till orden om att vara en attraktiv arbetsgivare. Inom äldreomsorgen, men också inom socialnämnden och i skolan går personalen på knäna. – Vi tänker inte stå bredvid och stå passiva, säger Tania. Istället presenterar vi ännu ett förslag på hur vi kan komma till rätta med sjukskrivningar, men också hur vi kan skapa fler arbetstillfällen.

Idag finansierar dessutom många sin egen arbetstidsförkortning genom att jobba deltid, vilket inte bara ger lägre lön, utan också lägre pension. Det är arbetsgivarens uppgift att erbjuda tjänster som är hållbara både för verksamheten och för människor som arbetar i den samma, något som står i kommunens nytagna HR-riktlinjer.

– För oss räcker det inte att fylla dokument med ord, vad som gäller är att fylla orden med innehåll, säger Tania. Förslaget är att försöket följs och utvärderas av forskare och målet är att försöket utmynnar i ett fortsatt implementerande av 6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen och övriga verksamheter i kommunen, avslutar Reino Renkert.

Läs motionen här

Reino Renkert Ordinarie ledamot i Hemvårdsnämnden reino40@hotmail.comTania-miniatyr

Tania-miniatyr

 

Kopiera länk