Bostad
Tecknad bild på hus

Bygg en kommun för alla!

Halmstad är en kommun som växer kraftigt. Samtidigt råder det bostadsbrist. Under de närmaste åren behövs en rejäl ökning av bostadsbyggandet. Nu planeras för ett flertal större och mindre bostadsbyggnationer i kommunen., bland annat på Tullkammarkajen.

– Vi vet dock att det största behovet sannolikt inte kommer att tillgodoses av nybyggen, nämligen mindre och billiga hyresrätter, säger Tania Bengtsson, gruppledare för Vänsterpartiet.  Mycket få av de lägenheter som byggs idag är tillgängliga för de ekonomiskt svaga grupper som upplever bostadsbristen som mest akut, menar hon. Den bilden bekräftas också i ett flertal rapporter om bostadsbrist. Det är framförallt bland arbetslösa och låginkomsttagare, särskilt bland unga, invandrare och barnfamiljer, som bostadsbristen eller trångboddheten är värst.

– De flesta politiker och stadsplanerare är idag överens om att en blandad och integrerad kommun är det bästa för en positiv utveckling och undvikandet av sociala problem, säger Mariann Norell. Att isolera ekonomiskt starka respektive svaga grupper från varandra ökar både den sociala utslagningen och motsättningarna i en kommun. Därför är det ett viktigt ansvar att Halmstad bygger en integrerad kommun för kommande generationer av Halmstadbor. Kommunen har verktygen för att göra det då vi både har planmonopol och ett starkt kommunalt bostadsbolag.

Länge har det hävdats att det är omöjligt för kommuner att ställa krav på billigare byggande och att det är omöjligt att bygga nyproducerat till lägre priser.

– Den argumentationen har vi i Vänsterpartiet stött på många gånger då vi lyft frågan om att bygga billigare, säger Tania Bengtsson. Göteborgs kommun har dock visat att det är fullt möjligt i sitt stadsutvecklingsprojekt i Frihamnen. Här har kommunen i förfrågansunderlaget för markanvisning ställt krav på stor andel hyresrätter. Man har dessutom krävt att en andel av hyresrätterna ska ha så låg hyra som 5 000 kronor i månaden för 60 kvadrat. Detta har byggbolagen svarat upp mot på ett imponerande bra sätt och har i sina anbud visat att det är fullt möjligt.

Vänsterpartiet menar att det är dags för Halmstad att nu ta vid och att kommunen tar fram en modell för markanvisning i enlighet med Göteborgs Frihamnsmodell.

– Det är dags att börja bygga ett integrerat Halmstad, en kommun för alla, avslutar Mariann Norell.

Tania Bengtsson, gruppledare Vänsterpartiet

Mariann Norell, ledamot i kommunfullmäktige och HFAB för Vänsterpartiet

Tjejerna mini Bygg för alla-page-001
Kopiera länk