Barn- och ungdomsnämnden

Håll ihop hela Halmstad – Bevara småskolorna!

På måndag 29/2 kommer Kommunfullmäktige i Halmstad rösta om Slättåkra- och Holms skolor ska få vara kvar. Vänsterpartiet har från början tagit ställning för att bevara småskolorna. Vi vill att hela kommunen ska leva och skolan är på många sätt de små orternas nav. Vi vägrar ställa stad och landsbygd mot varandra. Ur ett barnperspektiv är vi övertygade om att yngre barn helst ska gå i en närliggande skola. Samtidigt är det viktigt med likvärdighet i skolan. Det är vi övertygade om kan lösas genom samverkan mellan olika skolor, precis som det görs idag. Halmstads kommun växer och flera skolor i kommunen är trångbodda, då är det vansinne att stänga skolor. Låt istället fler elever gå i en skola på landsbygden. Håll ihop hela Halmstad säger vi!

Kopiera länk