Ett dråpslag mot småorterna

Igår kväll närvarade vi på demonstrationen mot nedläggningarna av småskolorna i Slättåkra och Holm inför beslutet i Kommunfullmäktige. Att lägga ner skolor som har hög kvalitet, hög stabilitet i12524288_1308808462479124_7415789714740140960_n personalförsörjning och goda möjligheter att hjälpa till att hantera bristen på skolplatser i kommunen är ofattbart. Dessutom måste hela Halmstad kommun få möjlighet att utvecklas och leva – att försämra samhällsservice i tätorterna bidrar till raka motsatsen. Vår linje har varit tydlig från början: bevara och utveckla småskolorna!

Igår kväll närvarade vi på demonstrationen mot nedläggningarna av småskolorna i Slättåkra och Holm inför beslutet i Kommunfullmäktige. Att lägga ner skolor som har hög kvalitet, hög stabilitet i personalförsörjning och goda möjligheter att hjälpa till att hantera bristen på skolplatser i kommunen är ofattbart. Dessutom måste hela Halmstad kommun få möjlighet att utvecklas och leva – att försämra samhällsservice i tätorterna bidrar till raka motsatsen. Vår linje har varit tydlig från början: bevara och utveckla småskolorna!

Dessvärre beslutade kommunfullmäktige trots vårt och inte minst de ideella rörelsernas engagemang att avveckla skolorna i Holm och Slättåkra. Detta är12805746_1119085704789529_1776221854866867995_nett dråpslag mot alla de elever, föräldrar och lärare som arbetar i skolorna och inte minst mot orterna som helhet och deras möjligheter att leva och växa. Vad vi ser är en strukturell nedmontering av orter utanför staden. Det är fel väg att gå och vi tänker fortsätta kämpa för att god samhällsservice ska finnas på flera orter i kommunen – inte bara i staden. På så sätt kan hela kommunen få möjlighet att leva. Vi vill ge medborgarna valfriheten att välja var en vill bo – inte indirekt tvinga alla att bo i staden. För det krävs vänsterpolitik.

Dessvärre beslutade kommunfullmäktige trots vårt och inte minst de ideella rörelsernas engagemang att avveckla skolorna i Holm och Slättåkra. Detta ärett dråpslag mot alla de elever, föräldrar och lärare som arbetar i skolorna och inte minst mot orterna som helhet och deras möjligheter att leva och växa. Vad vi ser är en strukturell nedmontering av orter utanför staden. Det är fel väg att gå och vi tänker fortsätta kämpa för att god samhällsservice ska finnas på flera orter i kommunen – inte bara i staden. På så sätt kan hela kommunen få möjlighet att leva. Vi vill ge medborgarna valfriheten att välja var en vill bo – inte indirekt tvinga alla att bo i staden. För det krävs vänsterpolitik.

Kopiera länk