Uppdatering: Mars

Vi har gjort mycket i Vänsterpartiet sedan årsskiftet. Nedan är en så kortfattad version som möjligt av allt vi har gjort under perioden. Länkar finns till allting för er som vill ta del av det i sin helhet.

Något som troligtvis inte har gått någon förbi är den enorma bostadsbrist som råder i Halmstad. Före årsskiftet behandlade Kommunfullmäktige en motion av Marianne Norell, vår ledamot i HFAB, som handlade om bostadsbristen. Tyvärr röstade de övriga partierna ner motionen. Eftersom bostadsfrågan ständigt är aktuell formade vi i slutet av förra året en bostadspolitisk grupp inom partiet, som behandlar de framtida utmaningar vi ser nu. I den här artikeln beskriver Marianne och Tania våra bostadspolitiska ambitioner. https://halmstad.vansterpartiet.stagespace.se/2016/01/12/bygg-en-kommun-for-alla/

I samband med detta lämnade vi även in ytterligare en motion om att bygga en kommun för alla där förslaget är att ta fram en modell som gör det det möjligt att få till låga hyreskostnader även vid nybyggnation. https://halmstad.vansterpartiet.stagespace.se/files/2016/01/Bygg-för-alla.pdf

Vi började det politiska arbetet i januari med rikta stark kritik mot femklöverns ihärdiga vilja att lägga ner de värdefulla äldreboendena i kommunens ytterområden. Vi har i hemvårdsnämnden kämpat för att äldreboenden ska finnas i hela kommunen, så att gamla kan bo kvar på sina orter och inte tvingas in till staden. Vår ledamot Reino Renkert beskriver hur det har gått till i den här debattartikeln: https://halmstad.vansterpartiet.stagespace.se/220116-nej-till-tvangsvard-i-hemmet/
Han skrev även en artikel ihop med Socialdemokraterna i februari som beskriver det ytterligare. https://halmstad.vansterpartiet.stagespace.se/20160219-vad-ar-det-femklovern-vantar-pa/

Därefter har vi i en vass artikel beskrivit hur Moderaternas idealsamhälle ser ut – vi lever där just nu. Vi har även lyft det absurda som sker i flyktingpolitiken på EU-nivå. https://halmstad.vansterpartiet.stagespace.se/20160128-detta-ar-moderaternas-utopi/
https://halmstad.vansterpartiet.stagespace.se/20160203-tragedin-hander-hela-tiden/

I februari fortsatte vi vårt arbete med att kritisera Socialnämndens beslut att dra ner stödet till aktiviteter för funktionsnedsatta. Det var ett beslut som försvårar den sociala samvaron för alla som är i behov av den typen av stöd. Temaarbetet ”Den inkluderande kommunen” hade uppenbarligen inte lett till en inkluderande politik av borgarna. Efter stora protester av de drabbade själva uppnåddes en kompromiss. Det hade inte gått om inte vi, S och folket hade kämpat som vi gjorde.
https://halmstad.vansterpartiet.stagespace.se/20160203-var-ar-den-inkluderande-kommunen/

Efter detta påbörjades vårt interna arbete i partiet, där fokus för vårens studier är klimat och vi kommer ha en bokcirkel som syftar till att stärka arbetet med klimatet. Detta är öppet för alla, men anmälningstiden har passerat. Vi kommer dock rapportera löpande från dessa möten. Miljö är viktigt för oss i Vänsterpartiet och därför skrev vi en debattartikel som lyfter några av våra viktigaste förslag för mandatperioden. https://halmstad.vansterpartiet.stagespace.se/030216-gor-bussarna-i-halmstad-avgiftsfria/
Ett steg i riktning mot detta är att sänka taxorna i kollektivtrafiken undertiden vi Resecentrums etapp 2 färdigställs, vilket vi ihop med S skrev en motion om och lämnade in redan i december. https://halmstad.vansterpartiet.stagespace.se/files/2014/07/Sänk-taxorna-i-kollektivtrafiken.pdf

Det som har varit tongivande de senaste månaderna är nedläggningen av småskolorna i Slättåkra, Holm och Skavböke. Vår före detta ledamot i Barn- och ungdomsnämnden har redan när nedläggningen låg på förslag i nämnden yrkat att de ska finnas kvar och utvecklas. Att lägga ner småskolor är ett hot mot landsbygdsorterna och den trygghet det kan ge. Tyvärr beslutade Kommunfullmäktige att lägga ner skolorna. Vårt och föräldraföreningarnas ihärdiga arbete för att övertyga de andra partierna räckte tyvärr inte. I den här debattartikeln svarar vi en mamma som ställer sig frågande inför beslutet: https://halmstad.vansterpartiet.stagespace.se/20160211-vi-forstar-inte-heller-varfor-skolorna-laggs-ner/
Här skriver vi om vår syn på nedläggningen: https://halmstad.vansterpartiet.stagespace.se/2016/03/01/ett-drapslag-mot-smaorterna/

Vårt interna budgetarbete inför budgetförslaget som ska läggas i år har påbörjats. Vi är i uppstarten och håller på att hitta vilka satsningar som är mest brådskande, för att göra bra prioriteringar. I år lägger vi till skillnad från föregående år ett eget förslag, istället för att samarbeta med Socialdemokraterna. Vi har valt att göra så för att kunna driva riktig, progressiv, vänsterpolitik som inte kompromissar med våra grundvärderingar. Har ni några synpunkter får ni gärna höra av er till oss!

Det utåtriktade aktivistarbetet har sett ut som följer:

– Vi har formulerat flygblad som handlar om att se helheten för kommunens bästa. Vi vill se en inkluderande kommun där alla får komma till sin rätt. En kommun där en inte tvingas att bo i staden p.g.a nedlagda småskolor och äldreboenden. Vi vill se en kommun där människor med olika bakgrund möts på ett naturligt sätt i vardagen. Kommunen måste hålla ihop – inte glida isär. För detta krävs vänsterpolitik.

– Flygbladet har vi delat ut vid Grönevångs torg och vi kommer fortsätta stå där med kaffe och aktuella politiska frågor att diskutera, var tredje lördag. Senaste gången var igår. Vi delar även flygblad sporadiskt på tågstationen och på stan.

– Den 8 mars var det internationella kvinnodagen, vilken vi uppmärksammade genom att anordna feministiskt självförsvar. Missade ni den gången? Oroa er inte! Vi planerar att anordna det fler gånger.

– Vi har haft sopplunch några gånger. Dit är medlemmar och sympatisörer välkomna för en trevlig lunch. Soppan är vegetarisk och serveras till självkostnadspris. Vi har ingen inplanerad i dagsläget, men så fort vi har planerat dyker det upp som evenemang.

Avslutande ord:

Ni vet väl att alla våra möten som vi annonserar om på hemsidan är öppna för medlemmar? Även sympatisörer är välkomna till det mesta, men om ni är intresserade av att komma uppmanar vi er att kontakta oss i förväg.

För att hålla koll på våra evenemang och vad som händer finns vi på flera ställen, där vi kommer fortsätta rapportera löpande om vad vi gör och planerar att göra:

Hemsidan: halmstad.vansterpartiet.stagespace.se
Facebook: Vänsterpartiet Halmstad
Twitter och instagram: VHalmstad

Ni kan kontakta oss genom att:

– Maila: halmstad@vansterpartiet.se
– Ringa: 035-108780 eller 0720 35 98 57
– Skriva meddelande på facebook.

Till er som har orkat läsa hela vägen hit (och alla andra) vill vi avsluta med att önska trevlig vår!

Vänsterpartiet Halmstad,

genom Daniel Nilsson Brodén

Kopiera länk