Angående moskéer i Halmstad

Vi ställer oss bakom ett moskébygge i Halmstad. Vi har religionsfrihet i Sverige och det är bra att människor ska ha möjlighet att utöva sin tro. Vi är däremot ovilliga att sälja kommunal mark till organisationer som inte ställer sig bakom kommunens värderingar. Tania Bengtsson, vår gruppledare i Kommunfullmäktige, i intervjun:

”Man ska vara tydlig och skriva under på kommunens värdegrund och den handlar om respekt för andra människor. Den diskussionen måste tas. Det är inte självklart att kommunen ska sälja mark till vilken organisation som helst.”

Kopiera länk