Kommunpolitik

Vänsterpartiet står på egna ben – Nu lägger vi egen budget

Politik är det möjligas konst heter det. Det innebär också att verklig förändring är möjlig. Det betyder att går och göra skillnad. Det är dags att visa det. Det är dags för oss i Vänsterpartiet att visa vad en verklig vänsterpolitik skulle innebära här i Halmstad.

Halmstad är en av Sveriges rikaste kommuner men för välfärdens arbetare är det svårt att märka det. För dem med barn i förskola eller på fritids, för personer med hemtjänst, eller för personer med normbrytande funktionalitet är det svårt att se det. För dem med sämst betalt är det är det mycket märkligt att kommunen lägger pengar på hög medan deras arbete inte premieras.

Det är få som har missat att vi står inför ett annalkande klimathot, på flera sätt är det redan här. Det kan vi bland annat se i de senaste årens översvämningar. Samtidigt väljer övriga politiska partier att ha en flygplats, nu också för charter. Byggnationen av Södra infarten står inför dörren men satsningar på kollektiva lösningar i trafiken är det ont om. För oss är detta inte hållbart.

I Halmstad finns det människor som inte kan få en bostad, som är trångbodda eller som inte kan flytta hemifrån. I Halmstad är klassklyftorna i boendet ohållbart.

Det pratas gärna om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. För oss är det inte bara ord att skriva i olika dokument. Ord förpliktigar till handling.

Vänsterpartiet lägger senare i maj ett eget förslag till planeringsdirektiv med budget för Halmstads kommun, där vi både skriver vad vi vill och hur vi ekonomiskt vill finansiera detta. Vi lägger också som vanligt egna förslag till ägardirektiv för de kommunala bolagen.

Vänsterpartiet har ingen anställd personal eller några heltidspolitiker men med gemensamma krafter gör vi vårt bästa. Vi vill visa att det går att göra skillnad med en tydlig fördelningspolitik vars mål är social rättvisa. Det är dags för Vänsterpartiet att stå på egna ben.

Tania Bengtsson, gruppledare Vänsterpartiet Halmstad

Anders Lövgren, ordförande Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk