Kommunfullmäktige
Halmstad bibliotek i mörkret

Interpellation angående ungas fritid

Tania Bengtsson, gruppledare i Kommunfullmäktige och Ulrika Östberg, ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Kulturnämnden har lämnat in en interpellation till Kulturnämndens ordförande Sven Palmqvist angående ungas fritid. Halmstad bibliotek i mörkret

Tania Bengtsson, gruppledare i Kommunfullmäktige och Ulrika Östberg, ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Kulturnämnden har lämnat in en interpellation till Kulturnämndens ordförande Sven Palmqvist angående ungas fritid. 

Interpellationen har sin bakgrund i bland annat den senaste tidens stökiga tillvaro på Stadsbiblioteket, som enligt vår uppfattning bygger på att kommunen har brustit i att skapa bra mötesplatser för unga. Biblioteken ska vara till för alla men det måste ske på ett organiserat sätt – och det måste finnas även andra ställen våra ungdomar kan vara på. Kommunen tar inte sitt ansvar.

Frågorna som ställs är: 

  • Tycker Kulturnämnden att man idag erbjuder likvärdiga möjligheter för unga Halmstadbor till en aktiv fritid?
  • Vad gör Kulturnämnden för att unga Halmstadbor ska få möjlighet till en likvärdig fritid, oavsett ålder, socioekonomisk bakgrund eller bostadsort/bostadsområde?
  • Hur kommer Kulturnämnden långsiktigt arbeta för att Stadsbiblioteket ska kunna vara en öppen mötesplats för alla Halmstadbor?
  • Hur kommunicerar Kulturnämnden med Socialnämnden kring det viktiga uppdraget att det genom fältarbete finnas närvarande fritidsledare i det offentliga rummet under kvällar och helger?

Läs hela interpellationen på vår sida där vi lägger upp interpellationer, motioner och frågor:

https://halmstad.vansterpartiet.stagespace.se/var-politik/motioner-och-interpellationer-2/

Kopiera länk