Bostad
Stockar som ligger staplade på varandra

Ta fram en träbyggnadsstrategi för Halmstad

[su_custom_gallery class=”alignright” source=”media: 2715″ limit=”14″ link=”image” target=”blank” width=”240″ height=”310″ title=”always”]
Mariann Norell, ledamot i HFAB:s styrelse och vice gruppledare för Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige har lämnat in en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi för Halmstad kommun.

Mariann NorellFördelarna med att bygga flerbostadshus i trä är många:

  • Att bygga i trä är mer miljövänligt än att bygga i betong.
  • Effektiviteten ökar och arbetsmiljön blir bättre för de som bygger huset.
  • Trähus kan bidra till billigare hyresrätter.
Stockar som ligger staplade på varandraEn träbyggnadsstrategi skulle konkret kunna handla om att skapa attraktiva och hållbara bostäder, samverka och diskutera med byggherrar, utveckla nya koncept för billigare och/eller mer spännande arkitektur i trä, verka för att öka det industriella träbyggandet i Halmstad och lyfta träets möjligheter i stadsbyggandet och delta i träbyggnadsnätverk.

En träbyggnadsstrategi skulle konkret kunna handla om att skapa attraktiva och hållbara bostäder, samverka och diskutera med byggherrar, utveckla nya koncept för billigare och/eller mer spännande arkitektur i trä, verka för att öka det industriella träbyggandet i Halmstad och lyfta träets möjligheter i stadsbyggandet och delta i träbyggnadsnätverk.

Hela motionen kan du hitta på vår sida där vi publicerar alla motioner, interpellationer och frågor:

https://halmstad.vansterpartiet.stagespace.se/var-politik/motioner-och-interpellationer-2/

Kopiera länk