Hjärta med texten välfärd i mitten och

Ja till välfärd utan vinstintresse

En majoritet av invånarna i Sverige tycker, precis som Vänsterpartiet, att vinster inte hör hemma i vår gemensamma välfärd. I välfärden tycker de flesta att behoven ska styra och att det privata vinstintresset ska hållas borta. Efter valet 2014 slöt S/MP-regeringen en överenskommelse med Vänsterpartiet som gick ut på att begränsa vinsterna i alla delar av välfärden. Den uppgörelsen låg till grund för att Vänsterpartiet skulle inleda ett budgetsamarbete med regeringen. Välfärdsutredningens betänkande ”Ordning och reda i välfärden” är nu ute på remiss och slutbetänkandet kommer att lämnas till regeringen i maj 2017.

På kommunstyrelsens möte 28/2 behandlades detta betänkande.  Tania Bengtsson, som företräder Vänsterpartiet  i Kommunstyrelsen fick under mötet gå in som ordinarie och hade därför möjlighet att ge förslag. Vänsterpartiet valde att föreslå ett annat yttrande än det den borgerliga majoriteten föreslog.  Värt att notera är att varken Socialdemokraterna eller Miljöpartiet alls ville att kommunen skulle tycka något.

Läs Vänsterpartiets förslag här: Yttrande ordning och reda i välfärden 

Kopiera länk