Kommunfullmäktige
Rådhuset i Halmstad

Motion om öppna nämndssammanträden

I januari lade vi en motion om att öppna upp nämndssammanträden och Kommunstyrelsens sammanträden för allmänheten.

Det skulle bland annat stärka demokratin, minska klyftorna mellan förtroendevalda och medborgare samt öka möjligheterna för delaktighet och insyn i politiken. I motionen föreslår vi tre saker som gemensamt skulle utveckla kommunen till det bättre:

  1. att nämnderna, inklusive kommunstyrelsen, i Halmstad kommun som regel ska ha öppna sammanträden för allmänheten
  2. att alla nämnder inför en allmänhetens frågestund
  3. att alla nämnder håller ett öppet förmöte en vecka innan ordinarie nämndssammanträde
Anders Lövgren
Anders Lövgren
Daniel Nilsson Brodén
Daniel Nilsson Brodén

Vår ordförande Daniel Nilsson Brodén, som även är ledamot i Barn- och ungdomsnämnden, skrev motionen ihop med Anders Lövgren, vår tidigare ordförande samt ersättare i Kommunfullmäktige, som har en lång politisk erfarenhet. Tania Bengtsson
är den av våra ledamöter som skrev under motionen och lämnade in den eftersom varken Daniel eller Anders är ledamöter i Kommunfullmäktige.

Nedan kan du höra du en intervju med Daniel Nilsson Brodén i SR Halland, från 2017-03-11:
https://t.sr.se/2mvBXKh

Motionen hittar du i sin helhet i vår lista över samtliga motioner och interpellationer vi har lagt, år för år:

Motioner, interpellationer och frågor

Kopiera länk