Försök med 6 timmars arbetsdag röstades ned av de borgerliga i kommunstyrelsen

Idag har den borgerliga majoriteten i Kommunstyrelsen röstat nej till Vänsterpartiets motion om försök med 6 timmars arbetsdag i en hemtjänstgrupp och på ett äldreboende inom äldreomsorgen i Halmstad. Detta trots fortsatta höga sjuktal och att många inom äldreomsorgen inte har en hållbar arbetssituation. Detta trots goda resultat från försöket i Göteborg. Detta trots alla de andra försök som pågår runt om i Sverige. ”Halmstad kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare också i praktiken. Vi har idag en situation där antalet sökande till Vård- och omsorgsprogrammet minskar, samtidigt som det de kommande åren finns ett skriande behov av undersköterskor”, säger Tania Bengtsson som representerar Vänsterpartiet i kommunstyrelsen. ”Att i ett sådant läge säga nej till försök med arbetsförkortning och inte vilja ta till vara alla initiativ för ett hållbart arbetsliv, visar på att man inte tar problemet på tillräckligt stort allvar”, säger hon. Vänsterpartiet vill ha ett modernt och hållbart arbetsliv för alla. Detta vill också de fackliga organisationerna som stöttar vår motion. Kampen fortsätter i kommunfullmäktige. Vi ses där!

Kopiera länk