Bild på hemlös ungdom med Tania och Kim inklippta

Motioner om hemlöshet och ensamkommande

Bild på hemlös ungdom med Tania och Kim inklippta

Ingen motsättning

Tania Bengtsson, gruppledare i kommunfullmäktige, och Kim Ljungcrantz, ersättare i Socialnämnden, har nyligen lämnat in två motioner till Halmstad kommunfullmäktige. Den ena handlar om hur vi ska förbättra arbetet med att minska hemlösheten i kommunen och den andra handlar om kommunens ansvar för ensamkommande ungdomar. Vi lägger dessa motioner samtidigt eftersom vi Vänsterpartister inte ställer utsatta grupper mot varandra – i stället vill vi skapa en bra tillvaro för både hemlösa och ensamkommande samt skapa goda förutsättningar för att båda dessa grupper ska inkluderas i samhället på ett fullgott sätt.

Avskaffa hemlösheten

Hemlösheten är ett stort problem i Halmstad 2017 och för den enskilde individen är ett liv i hemlöshet förödande. Trots detta, och trots kommunens goda ekonomi finns det idag ingen i kommunen som har arbetsuppgiften att minska hemlösheten i kommunen – istället har det arbetet lagts över på ideella krafter som inte får tillräckliga resurser för att klara uppdraget. Det är inte att ta hemlösheten seriöst.

Därför föreslår vi i motionen att Socialnämnden får i uppdrag att utse någon ansvarig för frågor kring hemlöshet. Det finns inte heller någon kartläggning av hemlösheten i kommunen – det vill vi ändra på eftersom en kartläggning är en förutsättning för att på ett så bra sätt som möjligt minska hemlösheten och på sikt avskaffa den i kommunen. Socialnämnden ska också i motionen i samverkan med andra föreslå konkreta åtgärder för att motverka och på sikt avskaffa hemlösheten i Halmstad kommun.

Ett värdigt bemötande

Vardagen för ensamkommande barn och ungdomar är otroligt psykiskt påfrestande med känslor av enorm stress, ensamhet och hopplöshet. På kort tid har flera ensamkommande ungdomar försökt ta sina liv. Idag riskerar många ensamkommande ungdomar en uppskrivning av sin ålder, som leder till en utvisning. I samband med att detta sker säger Halmstad kommun idag upp ansvaret för individen, trots att åldersuppskrivningen inte ännu har vunnit laga kraft. Det vill vi ändra på och föreslår därför att kommunen ska behålla ansvaret till dess att beslutet har vunnit laga kraft. Vi vill även att de ensamkommande som fyller 18 år och är i en asylprocess ska få bo kvar i kommunen och fortsätta sin skolgång.

Motionerna hittar du i sin helhet på vår sida, där du även kan hitta motioner vi har lagt tidigare:

https://halmstad.vansterpartiet.stagespace.se/var-politik/motioner-och-interpellationer-2/

 

Kopiera länk