Rådhuset i Halmstad

Budgetdebatt i Kommunfullmäktige

Den 20 juni var det budgetdebatt i kommunfullmäktige. Detta sa gruppledare Tania Bengtsson i sitt inledningsanförande:

Ordförande, ledamöter, åhörare, nya som gamla Halmstadsbor
Så står jag åter i talarstolen för att presentera Vänsterpartiet förslag till planeringsdirektiv med budget. Precis som tidigare år vill jag dels tacka mina partikamrater, oavsett om ni varit med och tagit med fram vårt förslag, eller om ni tillhör dem som delar flygblad i ur och skur.

Att göra ett eget planeringsdirektiv med budget är för ett litet parti är ett grannlaga arbete. Vi vill därför ge ett särskilt tack till er kommunala tjänstemän som varit oss behjälpliga, till de organisationer och andra Halmstadsbor som arbetar mot samma mål i olika politiska frågor och som hjälper oss i Vänsterpartiet att fortsätta utveckla vår politik för ett Halmstad som håller ihop.

Tack också till er i femklövern (liberalerna) som kämpat för att äntligen lyfta det strategiska jämställdhetsarbetet i

Tania Bengtsson, gruppledare
Tania Bengtsson, gruppledare

kommunen. Det är något som Vänsterpartiet kan skriva under på. Tillsammans kan vi göra skillnad.

I Jonas Sjöstedts tal i partiledardebatten i riksdagen förra veckan, talade han om klassamhället. Om ett Sverige där en VD i ett svenskt storföretag idag tjänar 66 gånger mer än en undersköterska. Man kan vara nöjd med ett samhälle där klyftorna växer, eller så vill man göra något åt det. Man kan vara nostalgisk och säga att allt var bättre förr, men sanningen är att sedan 80-talet har klyftorna ökat i Sverige, och klyftorna eskalerade under den borgerliga regeringen. Den nuvarande regeringen arbetar åt rätt håll men vågar inte ta tag i de stora samhällsklyftorna. Vänsterpartiet kommer fortsätta trycka på för ett skattesystem som utjämnar och minskar klassklyftor istället för att behålla dem. Vänsterpartiet kommer fortsätta arbeta för en politik där våra skattepengar går till den gemensamma välfärden som vi alla behöver, och inte till riskkapitalister, oavsett om det är inom äldreomsorgen eller inom skolan.

Vi vet att när Socialdemokraterna samarbetar med Vänsterpartiet då får vi en politik för såväl fattigpensionären, som för småbarnsmorsan. En politik som stärker välfärden och utmanar klassamhället. Det får vi inte om man som Lövén väljer att gå högerut eller som i Halmstad tror att själv är bäste dräng. Särskilt som när man i år lägger fram en progressiv budget för ökad jämlikhet. S kan stå och slå sig för bröstet men det är ett stärkt Vänsterparti, både nationellt och lokalt är garanten för en vänsterpolitik, som dessutom tar klimatutmaningen på stort allvar.

Vänsterpartiets planeringsdirektiv med budget utgår precis som förra året från ett Halmstad som håller ihop; med en välfärd att lita på, ett hållbart arbetsliv, en politik för en lokal klimatomställning, en ansvarsfull bostadspolitik och satsningar på Kultur och demokrati.

Halmstad är en av Sveriges absolut rikaste kommuner. Vi har som få andra kommuner, möjlighet att göra satsningar, utveckla våra verksamheter och pröva nya vägar. Halmstad är en kommun som år efter år gått med överskott, samtidigt som verksamheterna varit ansträngda. Vi har en unik möjlighet att utmana ojämlikheten i samhället, i vår kommun, och skapa ett Halmstad där tilliten till samhället och sammanhållningen mellan människor ökar. Vi behöver fler i arbete, fler skattebetalare, fler människor med ett hållbart arbetsliv som orkar arbeta fram till den pension som förhoppningsvis går att leva på, och som lever goda liv. Istället väljer de borgerliga partierna i årets budget att dra åt svångremmen på klassiskt manér.

Vänsterpartiet väljer att finansiera vår budget med delar av kommunens kapital, de pengar som sparats i skattkistan år efter år, men som så väl behövs i den gemensamma välfärden och på satsningar på arbetsliv och klimat. Vi gör också satsningar genom sociala fonder för ett hållbart arbetsliv, för arbete för alla och genom förebyggande arbete för barn inom Socialtjänsten. Sociala fonder som på sikt ska vara självfinansierade. Behövs det kan vi tänka oss en skattehöjning.

Relaterat
Förslag till planeringsdirektiv

I Vänsterpartiets förslag till budget finns inga större besparingar, däremot finns resurser till välfärden, till skolan, socialtjänsten och till kulturen.

Vänsterpartiet satsar på personalen. Majoriteten av kommunens anställda är kvinnor; förskollärare, undersköterskor och måltidsbiträden. En progressiv personalpolitik är en feministisk personalpolitik. I Halmstad ska vi inte ha några delade pass, vi ska inte behöva jaga timmar för att få ihop den rätt till heltid som vi har, och vi ska ha tillräckligt med arbetskamrater. Vänsterpartiet satsar på försök med 6 timmars arbetsdag i äldreomsorgen och för socialsekreterare. Vi gör också en mindre satsning för att höja lägstalönen, i Halmstad ska ingen tjäna under 20 000 kronor.

Vänsterpartiet vill satsa på kollektivtrafiken istället för på bilismen. En satsning på kollektivtrafiken är både en jämlikhetsfråga och en klimatfråga. Vänsterpartiet vill att Halmstad, likt Hylte och delvis Kungsbacka vill göra, inför avgiftsfri kollektivtrafik för unga. Detta är ett sätt för att redan tidigt skapa vanan att ta bussen, att skapa möjligheter till en jämlik fritid, och ett sätt att motverka skolsegregationen, då fler i praktiken kan välja skola. Runt om i hela Halmstad ska det vara ett billigt, lätt och klimatsmart val att ta bussen, även för vuxna, oavsett om du har rätt till färdtjänst eller ej. Därför vill vi införa ett högkostnadsskydd, ett så kallat tusenkort på bussen.

Kultur betyder odling. I Halmstad ska det vara lätt att odla. Om Halmstad ska vara en framstående kulturkommun innebär det att vi måste ha en god grogrund för denna odling. Det innebär att det måste finnas fler och tillgängliga kulturlokaler också för det lokala kulturutövarna, oavsett om man är amatör, eller s.k. proffs, oavsett om man är gammal är ung, ensam eller i grupp. Vänsterpartiet vill ha nolltaxa på kommunala lokaler för ickekommersiell verksamhet och ta tillbaka Teatern i kommunal regi för att kunna göra det till ett verkligt Folkets hus. Vi tror inte att det räcker att satsa på HP-huset för all kultur. Vi tror att det måste finnas fler Kulturhus än så.

Vänsterpartiet vill ha ett Halmstad där alla har likvärdiga möjligheter oavsett ursprung. Vi är alla Halmstadsbor. Därför har vi en politik där vi vill skapa jämlika förutsättningar för alla.
Härmed yrkar jag bifall till Vänsterpartiets planeringsdirektiv med budget.

Tania Bengtsson, gruppledare Vänsterpartiet

Kopiera länk