Vegansk mat i stekpanna

Debatt: Underlätta för mer veganmat i skolan!

Vår ledamot i Barn- och ungdomsnämnden skriver i Hallandsposten om varför det ska vara enkelt att äta vegansk kost i Halmstads förskolor och skolor. Vegansk mat i stekpanna

Vår ledamot i Barn- och ungdomsnämnden skriver i Hallandsposten om varför det ska vara enkelt att äta vegansk kost i Halmstads förskolor och skolor. 

Debatt 21/7. I Hallandsposten den 13/7 uppmärksammades det att det endast finns en begränsad möjlighet för föräldrar, barn och unga inom barn- och ungdomsförvaltningen, BUF, att välja en till 100 procent växtbaserad, vegansk specialkost i Halmstads förskolor och skolor.

Samtidigt kan jag som vegan och politiker i barn- och ungdomsnämnden utan problem få vegansk specialkost vid de två sammanträden om året då det serveras lunch. Om jag som politiker kan välja att få vegansk specialkost inom barn- och ungdomsförvaltningen är det inte mer än rätt att kommuninvånarna också ska ha samma möjlighet.

Istället för att begränsa valmöjligheterna för kommunens unga och deras föräldrar ska vi uppmuntra till att välja en växtbaserad kost.

Det finns flera anledningar till att en vegankost ska vara ett möjligt val i förskola och skola.

För det första är det bra för klimatet. Produktionen av animaliska livsmedel står för ungefär lika mycket global miljöpåverkan som all världens transporter. Ett kilo nötkött orsakar nästan 40 gånger högre utsläpp än ett kilo proteinrika baljväxter enligt en studie från SLU. I en tid då klimatet ändras i allt snabbare takt måste vi göra vad vi kan för att minska våra utsläpp. Att underlätta valet av vegankost inom BUF är ett sätt att påverka.

För det andra är det bra ur ett folkhälsoperspektiv. En växtbaserad kost minskar risken för olika sjukdomar. Den innehåller även mer fibrer, vilket många i västvärlden har brist på. Kolesterolnivåerna är också lägre vid en helt vegansk kost än vid andra kostval. Kommunen ska uppmuntra en sådan kost, inte försvåra för dem som vill välja den.

För det tredje är det en valfrihetsfråga. Om människor gör valet att inte de själva eller deras barn ska äta kött eller lakto-ovo-vegetariskt av till exempel djuretiska skäl, miljöskäl eller hälsoskäl ska vi med stöd av forskning kring de positiva effekterna av en växtbaserad kost ge dem möjlighet att välja vegankost inom BUF. I våra förskolor och skolor ska vi inte exkludera någon på grund av detta. Istället ska vi tillämpa verklig valfrihet, där föräldrar, barn och elever får möjlighet att välja själva.

Daniel Nilsson Brodén
Daniel Nilsson Brodén, ledamot i Barn- och ungdomsnämnden

Vi politiker i Barn- och ungdomsnämnden har möjlighet att förändra så att det blir möjligt att med enkelhet anmäla och äta vegankost i kommunens skolor och förskolor.

Därför uppmanar jag nämndens ordförande Tove Bergman (MP) att låta nämnden redan på sammanträdet i augusti ta ställning för eller emot en verklig valfrihet för minskad klimatpåverkan, bättre folkhälsa och rättvisa inom BUF.

Daniel Nilsson Brodén (V),
ledamot i barn- och ungdomsnämnden

https://www.hallandsposten.se/åsikter/debatt/underlätta-för-mer-veganmat-i-skolan-1.4463761

Kopiera länk