20140118 LSS verkar inte ha nått ut till alla

DEBATT HP 7/1.
PUBLICERAD 7 JANUARI 2014 UPPDATERAD 18 JANUARI 2014

Det är nästan 20 år sedan vi fick en av vårt lands största jämlikhetsreformer. Det var när Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, trädde i kraft 1994 och samtidigt ett system för personlig assistans inrättades. För många människor med omfattande funktionsnedsättningar innebar rätten till personlig assistans att de kunde ta makt över sitt eget liv, slippa vara beroende av anhöriga och bo i egen lägenhet istället för på institution. Den personliga assistansen är för många förutsättningen för att kunna arbeta, studera och vara förälder. Den ger möjligheten att själv kunna bestämma både över vardagen och utveckla sina intressen.

Men i stället för förstärkta rättigheter ser vi idag besparingar och hårdnande, kränkande attityder som de som avslöjades i tv-programmet Kalla fakta. Hårdare bedömningar gör att människor förlorar sin personliga assistans. Blinda och synskadades rätt till ledsagning begränsas. Människor med funktionsnedsättning stängs ute från olika områden på grund av bristande tillgänglighet och delaktighet. Flickor och pojkar med funktionsnedsättning får inte alltid det stöd de behöver för att klara skolan. Arbetslösheten är högre och ekonomin sämre för många. Kvinnor med funktionsnedsättning är dubbelt utsatta och osynliggörs alltför ofta.

Att det går långsamt och till och med bakåt är utan tvekan regeringens ansvar. Högerns politik har inneburit en kraftig backlash för många människor med funktionsnedsättning.

Under flera års tid har regeringen bromsat ett förslag att bristande tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning ska räknas som diskriminering. Att ta bort hinder och göra lokaler, kollektivtrafik och arbetsplatser tillgängliga och användbara för alla människor är en vinst­affär för såväl enskilda som samhället på lång sikt. När det gäller de allt snävare tolkningarna och försämringarna av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har regeringen bara tittat på när såväl kommuner som Försäkringskassan nekar människor assistans.

Vänsterpartiet kommer att aktivt fortsätta att bekämpa diskriminering och fördomar. En tydlig lagstiftning där bristande tillgänglighet är diskriminering skall snarast läggas i riksdagen.

Vänsterpartiet vill återupprätta intentionen med LSS – att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv som andra, därför måste lagstiftningen ses över och förtydligas. Mänskliga rättigheter för alla går före skattesänkningar och vinstintressen.

Eva Olofsson (V), riksdagsledamot och talesperson för funktionshinderfrågor.

Jesper Odelberg, kulturarbetare och vänsterpartist

Jesper Berglund, tf distriktsordförande Vänsterpartiet i Halland

Kopiera länk