20140308 Alliansen lämnar sin bostadspolitik till marknaden

BOSTADSPOLITIK APROPÅ insändare av Lennart Nilsson, 3/3
PUBLICERAD HALLANDSPOSTEN 8 MARS 2014

I en insändare om flera tomma byggnader uppmanas Norell och Co att använda blåslampa för att få förändringar tillstånd vad gäller bostadsbyggandet i Halmstad. Det är lättare sagt än gjort. Alliansregeringen har tagit bort all bostadspolitik som underlättar och stimulerar bostadsbyggandet. Enda ”reformen” har varit möjligheten att hyra ut med högre hyror i andra hand, vilket bara fördyrar för alla bostadssökande.

Lokalt har alliansens företrädare i bostadsbyggnadsfrågor, Henrik Oretorp, – i en debatt om bygga och bo i Halmstad förra året – tydligt uttalat att det är marknadens sak att se till att det byggs. Vi menar, att det finns både ansvar och möjligheter för kommunpolitiker att agera. Vänsterpartiet har lagt en bostadspolitisk motion i riksdagen med tydliga mål för byggande av bostäder och en statlig politik som gynnar byggandet. Men då krävs en majoritet för detta synsätt. Bästa blåslampan i detta fall är ett annat valresultat, L Nilsson är välkommen att delta i valrörelsen.

Vad gäller lokaler som kan göras om till bostäder är jag dock tveksam till de exempel insändaren har. Vi ska i Halmstad bygga bostäder där vi har en infrastruktur med kommunala verksamheter som skola, förskola och kollektivtrafik i första hand. Lokaler på till exempel Vilhelmsfält eller Flygstaden är inte alltid lämpliga som bostäder och kräver större planändringar. Det är också viktigt att flyktingar får bostad där alla andra bor, det underlättar integrationen.

Mariann Norell, Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk