20140325 Barnpespektivet borde komma i första hand

HOLMS SKOLA.
PUBLICERAD i HALLANDSPOSTEN 25 MARS 2014

Det är glädjande att Frennarps byskola får vara kvar. Är medveten om att vi ska vara resurs­effektiva, men inte utifrån ett nyliberalt tänkande. När det gäller skolan ska det väl rimligen handla om ett barnperspektiv och ett framtidstänk, innan vi förändrar förutsättningarna för våra barn och deras föräldrar, tycker att detta inte enbart handlar om ekonomi utan även om att vi ska ha ett barnperspektiv, med barnens framtid i fokus.

Holms skola är i samma storlek som Frennarps och flyttas barnen från Holms skola blir problemen de samma som på Frennarp. Ökad biltrafik och ökad otrygghet för barnen.

I det läge som nu råder med brist på förskoleplatser i centrum, förefaller det bättre att låta Holms skola vara kvar och att det görs en tillfällig förskolepaviljong vid fotbollsplanen. Detta mot bakgrund av att området Kärleken-Holm om ett antal år har ökat sin befolkning alltmer.

Har vi råd att bygga en Arenahall och med ett överskott 2013 på 175 miljoner, borde vi också kunna sörja för våra barns framtid, som även det ska räknas som en framtida investering, utan att riskkapitalister stoppar en del av pengarna i egen ficka.

Eftersom Alliansen nu har meddelat, vad S föreslog i sin skuggbudget i höstas, att tillföra grundskolan extra pengar, är väl problemet Holms skola inte längre ett problem. Vad man i övrigt kan fundera över, i detta sammanhang, är väl om att skolan än mer kan sägas vara en statlig angelägenhet.

Janne Berg (V), ledamot i bun

Kopiera länk