20140424 Din bild av fritidspolitikerna är felaktig

SVAR till Jan Sjöberg, 10/4

PUBLICERAD i Hallandsposten 25 APRIL 2014

De allra flesta, 97 procent, förtroendevalda i Sverige är fritidspolitiker och sköter sina uppdrag vid sidan av studier eller ordinarie arbeten enligt SKL.

Jag är en av dessa personer. Du verkar inte har den bilden av oss politiker. Det känns väldigt tråkigt. Tyvärr är du inte ensam om att ha en felaktig bild av verkligheten.

Det finns säkert politiker som har så många uppdrag att de tillsammans uppnår minst heltid och vissa tappar då greppet om verkligheten. De ger oss andra fritidspolitiker ett dåligt rykte. Det är synd.

Jag är en helt vanlig invånare som vill vara med och påverka samhället i den riktning som jag anser är bäst för oss invånare. I stället för att sitta hemma och klaga över allt som är fel i samhället som jag gjorde tidigare.

Jag är undersköterska sedan 1998. Har jobbat inom kommun, landsting och privat verksamhet och under flera olika anställningsformer. Senast på ett sjukhus i över tio år.

Jag har erfarenhet som patient efter att ha vårdats sedan juni 2013 för lugninflammation, blodförgiftning, gallstensbesvär samt en infektion i mitt gallstensoperationssår.

Mina erfarenheter från verkligheten är värdefulla i mitt politiska engagemang.

Maria Johansson, ledamot i regionfullmäktige och förstanamn för Vänsterpartiet på regionlistan Halland

https://hallandsposten.se/asikter/hplasaren/1.3079658-din-bild-av-fritidspolitikerna-ar-felaktig

Kopiera länk