20140424 V satsar på välfärden i Halmstad

DEBATT HP 24/4

Det går bra för Halmstad enligt moderaternas Carl Fredrik Graf (HP 15/4). Ekonomin är god och verksamheten effektiv. Detta kan man se i kommunens årsredovisning. Annat hade det varit om oppositionen hade fått styra, menar han.

Visst finns det mycket bra i Halmstad och visst är ekonomin god. Den är till och med mycket god. Frågan är till vilket pris? I HP 9/4 finns en artikel om hur de delade passen i äldreomsorgen fortsätter att öka. Detta trots att meningen är att de ska minska. För att kunna avskaffa de delade passen helt krävs resurser menar hemvårdsförvaltningen.

Effektiviseringarna, de så kallade omprövningarna som nämnderna varje år ska genomföra, betyder hårdare krav för kommunens verksamheter. Det går ut över de anställda, framförallt över alla de kvinnor som arbetar inom skola, vård och omsorg. Det går ut över barn och gamla. Sjukfrånvaron bland kommunens anställda kvinnor ökar och samtidigt antalet visstidsanställda med osäkra anställningar. Arbetslösheten för unga är hög och kostar både pengar och mänskliga resurser. Förutom detta kostar den kommunen skattebetalare. Samtidigt låter man våra skattepengar gå till vinster i bolag som driver privata äldreboenden och skolor och samlar kommunens överskott på hög. Är det effektivt använda skattekronor?

Vänsterpartiet vill se en annan politik. En politik där de anställdas villkor förbättras. Där de delade passen är utbytta mot rimliga fasta heltidsanställningar och mer tid åt de äldre. Vi vill se en politik där barn får en förskoleplats i sitt område inom rimlig tid och där förskolegrupperna inte är för stora. Kommunens personal är dess viktigaste resurs. Personalen ska orka gå till jobbet och uppleva glädje i sitt arbete. Kommunen ska vara en förebild som arbetsgivare.

En fråga som ofta dyker upp när jag pratar med människor, är varför man inte gör någonting åt grupperna i förskolan, eller anställer fler personal när kommunen är så rik. Det undrar jag med. Vänsterpartiet vill använda delar av kommunens överskott till investeringar i vår välfärd, istället för att fortsätta samla på hög. Vi vill avskaffa de omprövningar som i själva verket betyder nedskärningar i skola, vård och omsorg. Vi vill att varje skattekrona går till välfärd och inte till privata vinster. Det är effektivt använda skattepengar. Vi vill se ett slut på skattesänkarpolitiken som alliansen för. Vi vill se satsningar på den gemensamt ägda och styrda välfärden. Det kräver en politik från vänster.

Tania Bengtsson, förstanamn Vänsterpartiets kommunlista

halmstad https://hallandsposten.se/asikter/debatt/1.3075445-v-satsar-pa-valfarden-i-halmstad

Kopiera länk