20140515 Vårdpersonalen har redan fått betala priset

SVAR till Tommy Lundqvist, 5/5

Publicerad i Hallandsposten 15 maj 2014

I svar på min debattartikel om den kommunala ekonomin frågar Tommy Lundkvist (FP) hur Vänsterpartiet tänker finansiera de 17 miljoner som Alliansen anser sig ha sparat på privatiseringarna i äldreomsorgen. Vi menar att man i första hand måste fråga sig vem som har betalat priset för detta och därmed för de vinster som de privata vårdbolagen kammar hem med hjälp av den skattefinansierade välfärden.

Det är i stor utsträckning personalen som får betala priset i form av sämre villkor, sämre schema, lägre personaltäthet och högre sjuktal. Det finns tillräckligt med studier och kommunal statistik som visar att det är så. Det gäller såväl personal inom den privata som i den kommunala omsorgen. Men – resten av priset betalar vårdtagare och brukare. Det har blivit snävare bedömningar, mindre tid för vård, tillsyn och omsorg för de äldre. För oss är välfärden inte till salu!

Frågan kan också besvaras kort. Det behövs ingen skattehöjning för detta. Det räcker med att se till att kommunen inte skickar in så stora överskott som nu går till den kommunala ”skattkistan”. Det går nämligen att fördela våra skattemedel bättre än att lägga dem på hög.

Tania Bengtsson, Vänsterpartiet

https://hallandsposten.se/asikter/hplasaren/1.3144029-vardpersonalen-har-redan-fatt-betala-priset

Kopiera länk