201406 Frihet för Vänstern är att få vara trygg i Sverige

Svar till Christofer Lundholms (M) insändare (2014-06-04)

INSÄNT. Inledningsvis börjar Lundholm att rada upp olika partier genom att ge följande bild ”Sverigedemokraterna ställer folk mot folk, Feministiskt initiativ ställer kön mot kön och Vänsterpartiet ställer klass mot klass.” Detta är en väldigt obildad analys av Vänsterpartiets politik. Eftersom Vänsterpartiet är såväl feministiskt som socialistiskt. Att vara vänsterfeminist är att jobba för kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar, mäns rätt att vara delaktiga i sina barns liv, att få lika lön för lika arbete och att det inte är de inbyggda sociala maktordningar som avgör huruvida en kvinna eller en man, fattig eller rik ska få möjligheten att lyckas i vårt samhälle.

Vänsterpartiet är även ett socialistiskt parti. Att vara socialist innebär att se att det finns klasser och att sträva efter att jämna ut klasskillnaderna. Moderaterna ser inte att det är ett problem med klyftorna i samhället. När våra sociala nät som ska skydda medborgarna ett efter ett rustas ned och fler och fler på grund av arbetslöshet, dödsfall eller sjukdom ramlar ur nätet. Detta tycker vi inte är frihet. Frihet är att känna sig trygg. Och med det borgliga styret så är det fler och fler som känner sig otrygga eftersom välfärdsstaten Sverige har nedmonterats. Frihet för en socialist är inte Fas3, eller försäkringskassan som ringer en cancersjuk och frågar när den ska dö. Frihet för Vänsterpartiet är att få vara trygg i Sverige oavsett om du är blå, gul eller rosa, man eller kvinna, bisexuell, transperson eller queer, ung eller gammal, svensk eller invandrare, arbetslös, arbetare eller företagare. Vänsterpartiet värnar om människors frihet, men vi exkluderar inte människor, vi inkluderar människor.

Charlott Zsoldos (V)
Kandiderar till kommun, region och riksdag för
Vänsterpartiet Halmstad.

Läs mer:

https://www.hallandsposten.se/åsikter/hp-läsaren/frihet-för-vänstern-är-att-få-vara-trygg-i-sverige-1.1426001

Kopiera länk